בעלי תואר שלישי

שם שנת קבלת התואר תחום מחקר
Ella Shachar אלה שחר 2019 Labor Economics, Policy Evaluation
תמונה של דר' נתן גולדשטיין נתן גולדשטיין 2018 Macroeconomics
גב' מיטל יזראלוב מיטל יזראלוב 2018 Food Security, Health Economics
דר' אסף בסביץ אסף בסביץ 2017 Social Choice
אינסה זבגלסקי אינסה זבגלסקי 2017 Econometrics
מר אמציה סמקאי אמציה סמקאי 2017 Labor Economics, Applied Micro
דר' רו"ח טל פטל טל פטל 2017 Decision making, Auditing, Accounting
דר' דורון קלונובר דורון קלונובר 2016 Political Economy, Public Economy and Applied Microeconomics
דר' הדס דון יחיא הדס דון-יחיא 2014 Macro, Development Economics, International Economics
מיכל יוגב 2014 Microeconomics, Education Economics, Family Economics