שבח אבנר

Shevach Avner
תואר
Ph.D.
דוא"ל
avnersh@012.net.il
נושא המחקר

Consumer behavior, Economics and Psychology

שנת קבלת התואר
2012

תאריך עדכון אחרון : 17/06/2021