אמריטוס וראשי מחלקה בעבר

שם תחום מחקר
פרופ' גרשון אלפרוביץ גרשון אלפרוביץ Regional Economics, Urban Structure, Land Use, Distribution of Urban Areas, Urban Transportation
פרופ' יואל-יעקב גוטמן יואל-יעקב גוטמן Political Economy, Public Economics, Economic Growth, Microfinance, Economics of Conflict, Social Norms, Endogenous Preferences, Evolution of Cooperation
פרופ' יוסף דויטש יוסף דויטש Income Inequality, Crime Economic , Applied Econometrics
אריה הילמן Political Economy, Public Finance, International Economics, Development Failure, Transition from Socialism
פרופ' אדריאן זיידרמן אדריאן זיידרמן Economics of Labor Markets, Economics of Education, University Finance
פרופ' בן ציון זילברפרב בן ציון זילברפרב Macroeconomics, Israeli Economy
פרופ' וורן יונג וורן יונג History of Economic Thought, Energy Economics
פרופ' נאוה כהנא נאוה כהנא Comparative Economics, Applied Microeconomics, Migration and Political Economy
אריה לפידות Taxation
Prof. Shoshana Neuman שושנה נוימן Labor Economics, Economics of Human Resources
פרופ' שמואל ניצן שמואל ניצן Public Economics, Group Decision Making, Economics and Politics, Social and Individual Choice
פרופ' ז'ק סילבר ז'ק סילבר Inequality, Poverty and Mobility, Segregation and Discrimination in the Labor Market
פרופ' ארתור פישמן ארתור פישמן Microeconomic Theory, industrial Organization
יעקב פרוש Microeconomics, Decision Theory, Banking