תכנית לימודים למתחילים בשנת הלימודים תשפ"ד

כלכלה חד-חוגי - שנה א'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-101 מבוא לכלכלה מיקרו 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-102 מבוא לכלכלה מקרו 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-106 מבוא לחשבונאות 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר א'
66-110 מתמטיקה לכלכלנים א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-111 מתמטיקה לכלכלנים ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-153 מבוא לסטטיסטיקה א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-154 מבוא לסטטיסטיקה ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'

סך הכל שנה א':  22.0 נ"ז

 

כלכלה חד-חוגי - שנה ב'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-201 מקרו כלכלה א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-202 מקרו כלכלה ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-213 תורת המחירים א' 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-214 תורת המחירים ב' 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-231 שיטות כמותיות 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר אחד
66-236  מבוא לאקונומטריקה א' 2 שעות הרצאה + 1  שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-237  מבוא לאקונומטריקה ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-2380 Computer Applications in Econometrics 2 שעות תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-251 יסודות המימון 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'

סך הכל שנה ב':  28.0 נ"ז

 

כלכלה חד-חוגי - שנה ג'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-320 כלכלת ישראל 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר א'
66-322 תורת המחירים ג' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר אחד
66-340 סקירת מחקרים 2 שעות הרצאה+ 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-525 מבוא לתורת המשחקים 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
66-402 סמינריון בכלכלה 2 שעות הרצאה לשבוע במשך כל השנה
66-404 סמינריון בכלכלה עיונית 2 שעות הרצאה לשבוע במשך כל השנה

 

קורסי בחירה  (היצע הקורסים משתנה משנה לשנה): יש לבחור 24 נ"ז

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-358 שוקי הון וכלים פיננסים ב' 3 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-415 צרכנים, פירמות ושווקים 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-495 נושאים נבחרים בקבלת החלטות 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-501 כלכלת עבודה 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-502 כלכלת חינוך 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-503 ענייני דיומא בכלכלה 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-625 נושאים מתקדמים במימון 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-826 כלכלת אינפורמציה 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-830 כלכלת אי-וודאות 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-837 כלכלה ציבורית 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-841 מבוא לניהול סיכונים ב' 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-849 קבלת החלטות בצוות מ.א 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-856 כספים ובנקאות מ.א 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-879 העדפה ובחירה חברתית 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד

סך הכל שנה ג': 42.0 נ"ז

סך הכל שעות לתואר: 92.0 נ"ז