כלכלה ופסיכולוגיה דו-חוגי מובנה - תכנית לימודים

כלכלה ופסיכולוגיה - דו -חוגי מובנה

 כלכלה דו -חוגי מובנה - שנה א'

מספר קורס      

שם הקורס                            

 נ"ז 

 סמסטר   

66-101 מבוא לכלכלה מיקרו  4 נ"ז  סמסטר א'
66-102 מבוא לכלכלה מקרו  4 נ"ז  סמסטר ב'
66-106 מבוא לחשבונאות  2 נ"ז  סמסטר א'
66-110 מתמטיקה לכלכלנים א'  3 נ"ז  סמסטר א'
66-111 מתמטיקה לכלכלנים ב'  3 נ"ז  סמסטר ב'
66-153 מבוא לסטטיסטיקה א'  3 נ"ז  סמסטר א'
66-154 מבוא לסטטיסטיקה ב'            3 נ"ז   סמסטר ב'  

סך הכל שנה א': 22.0 נ"ז

כלכלה דו- חוגי מובנה – שנה ב'

מספר קורס

שם הקורס

 נ"ז  

 סמסטר    

66-201 מקרו כלכלה א'  3 נ"ז  סמסטר א'
66-202 מקרו כלכלה ב'  3 נ"ז  סמסטר ב'
66-213 תורת המחירים א'  4 נ"ז  סמסטר א'
66-214 תורת המחירים ב'  4 נ"ז  סמסטר ב'
66-231 שיטות כמותיות  3 נ"ז  סמסטר א'
66-236 מבוא לאקונומטריקה א'  3 נ"ז  סמסטר א'
66-237 מבוא לאקונומטריקה ב'  3 נ"ז  סמסטר ב'
66-2380 Computer Applications in Econometrics  2 נ"ז  סמסטר א'
66-251 יסודות המימון  3 נ"ז  סמסטר ב'

סך הכל שנה ב':  28.0 נ"ז

כלכלה דו-חוגי מובנה – שנה ג'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס                                

  נ"ז  

 סמסטר  

66-320 כלכלת ישראל   2 נ"ז  סמסטר א'
66-322 תורת המחירים ג'  3 נ"ז  סמסטר א'

 

סמינריונים

מספר קורס

שם הקורס                       

נ"ז

 סמסטר   

66-480 סמינריון כלכלה 2 נ"ז    שנתי 

סך הכל שנה ג': 7.0 נ"ז

סך הכל שעות לתואר:  57.0 נ"ז

לפירוט קורסי המחלקה לפסיכולוגיה 

למידע נוסף על אודות לימודי כלכלה ופסיכולוגיה לתואר ראשון או להרשמה ללימודי פסיכולוגיה וכלכלה בבר-אילן צרו קשר בעמוד צור קשר או בטלפון: 03-5318920.