השלמות לתואר שני בכלכלה

השלמות לתואר שני 

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

סמסטר

66-101 מבוא לכלכלה-מיקרו 4 נ"ז  סמסטר א'
66-110 מתמטיקה לכלכלנים א' 3 נ"ז  סמסטר א'
66-111 מתמטיקה לכלכלנים ב' 3 נ"ז  סמסטר ב'
66-201 מקרו כלכלה א' 3 נ"ז  סמסטר א'
66-202 מקרו כלכלה ב' 3 נ"ז  סמסטר ב'
66-213 תורת המחירים א' 4 נ"ז  סמסטר א'
66-214 תורת המחירים ב' 4 נ"ז  סמסטר ב'
66-231 שיטות כמותיות 3 נ"ז  סמסטר א'
66-236 מבוא לאקונומטריקה א' 3 נ"ז  סמסמר א'
66-237 מבוא לאקונומטריקה ב' 3 נ"ז  סמסטר ב'
66-2380 Computer Applications in Econometrics 2 נ"ז  סמסטר א'

 

סה"כ 35 נ"ז.

לימודי ההשלמה אינם תכנית נפרדת אלא קורסים מתוך התואר הראשון.