שלחו לחבר

תכנית לימודים למתחילים בשנת הלימודים תשפ"ב

השלמות לתואר שני 

מספר קורס

שם הקורס

היקף שעות

66-101 מבוא לכלכלה-מיקרו 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול
66-110 מתמטיקה לכלכלנים א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול
66-111 מתמטיקה לכלכלנים ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול
66-201 מקרו כלכלה א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול
66-202 מקרו כלכלה ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול
66-213 תורת המחירים א' 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול
66-214 תורת המחירים ב' 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול
66-231 שיטות כמותיות 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול
66-236 מבוא לאקונומטריקה א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול
66-237 מבוא לאקונומטריקה ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול
66-238 יישומי מחשב באקונומטריקה 2 שעות תרגול 
66-251 יסודות המימון *  2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול

סך הכל: 38 נ"ז

* לנרשמים למסלול כלכלת עסקים (מימון ובנקאות)

לימודי ההשלמה אינם תכנית נפרדת אלא קורסים מתוך התואר הראשון.

 

לפרטים נוספים

 

תאריך עדכון אחרון : 15/11/2021