יוגב מיכל

תואר
Ph.D.
דוא"ל
michal.yogev@biu.ac.il
נושא המחקר

Microeconomics, Education Economics, Family Economics

שנת קבלת התואר
2014

תאריך עדכון אחרון : 17/06/2021