פומרנץ רננה

תואר
Ph.D.
נושא המחקר

Political Economy, Public Policy, Media Economics

שנת קבלת התואר
2011

תאריך עדכון אחרון : 03/05/2021