כלכלה מנהל עסקים חד-חוגי - תואר בכלכלה ומנהל עסקים בבר-אילן

תואר בכלכלה ומנהל עסקים נועד להקנות לסטודנטים כלים יישומיים וידע אקלקטי הן בתחום הכלכלה והן בתחום הניהול העסקי. ידע בינתחומי זה מעניק לבוגרי לימודי כלכלה ומנהל עסקים יתרון משמעותי בעולם התעסוקה ובעולם האקדמי, והוא מאפשר להם לעצב את פני הכלכלה העולמית וגם זו המקומית. 
הבנה רב-ממדית זו של השוק הפיננסי, העולם העסקי והכלכלה הגלובלית מספקת לסטודנטים את המיומנויות האנליטיות והכמותיות הנדרשות על מנת להצליח בנתיב הקריירה שיבחרו, תהא זו קריירה במגזר העסקי, קריירה במגזר הפרטי או תהא זו קריירה במגזר הציבורי.
במהלך לימודי תואר בכלכלה ומנהל עסקים נחשפים הסטודנטים לתיאוריות, מודלים ושיטות המניעות את כלכלות העולם כמו גם לעקרונות בניהול חברות ועסקים ולאתגרים הכרוכים בניהול עסקי בוגרי לימודי כלכלה ומנהל עסקים רוכשים כישורים שימושיים ומבוקשים והם יכולים להשתלב בשוק העבודה המקומי או הבינלאומי.

מטרת לימודי כלכלה ומנהל עסקים

הסקטור הפיננסי הוא אחד מהענפים החשובים ביותר בעולם שהופך בכל יום ליותר ויותר גלובלי. כלכלנים ומנהלי עסקים משחקים תפקיד חשוב והם אלו שאחראים על כך שכלכלת העולם תמשיך לגדול ולהתפתח ושעסקים יממשו את מלוא הפוטנציאל הגלום בהם.
מטרת לימודי תואר במנהל עסקים וכלכלה באוניברסיטת בר-אילן היא להכשיר אקדמאיים בעלי ידע כלכלי נרחב לתפקידי מינהל וארגון, לפתח כישורי מחקר וניתוח, יכולת להתמודד עם בעיות ואתגרים כלכליים ועסקיים וגם לספק להם פתרונות, להבין את התמונה הגדולה ולהכיר מקרוב מערכות כלכליות גדולות אך גם לדעת לראות את הפרטים הקטנים. 
מערכת הקורסים בלימודי  תואר בכלכלה ומנהל עסקים כוללת בנוסף ללימודי כלכלה גם לימודים בסיסיים ומתקדמים במנהל עסקים בתחומי המימון, הניהול הפיננסי, השיווק, ועוד.

למידע נוסף על אודות תואר בכלכלה ומנהל עסקים או להרשמה למסלול לימודי כלכלה ומנהל עסקים בבר-אילן צרו קשר בעמוד צור קשר או בטלפון: 03-5318920.

הכרה בקורסים ופטורים לקראת לימודי כלכלה ומנהל עסקים:

•    המתקבלים ללימודי כלכלה ומנהל עסקים לתואר ראשון שלמדו במוסד אקדמי מוכר אחר וצברו שני כישלונות לפחות, לא יקבלו פטור מקורסים גם אם קיבלו ציון עובר ביתר הקורסים.
 

תוכנית לימודי תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים

קורסי חובה
 שנה א'

מספר קורס שם הקורס נ"ז
66-101 מבוא לכלכלה מיקרו 4 נ"ז
66-102 מבוא לכלכלה מקרו 4 נ"ז
66-106 מבוא לחשבונאות 2 נ"ז
66-110 מתמטיקה לכלכלנים א' 3 נ"ז
66-111 מתמטיקה לכלכלנים ב' 3 נ"ז
66-127 יסודות הניהול 2 נ"ז
66-153 מבוא לסטטיסטיקה א' 3 נ"ז
66-154 מבוא לסטטיסטיקה ב' 3 נ"ז
66-241 יסודות השיווק 3 נ"ז

סך הכל שנה א': 27.0 נ"ז

 

קורסי חובה
 שנה ב'

 

מספר קורס

שם הקורס נ"ז
66-201 מקרו כלכלה א' 3 נ"ז
66-202 מקרו כלכלה ב' 3 נ"ז
66-213 תורת המחירים א' 4 נ"ז
66-214 תורת המחירים ב' 4 נ"ז
66-231 שיטות כמותיות 3 נ"ז
66-236 מבוא לאקונומטריקה א' 3 נ"ז
66-237 מבוא לאקונומטריקה ב' 3 נ"ז
66-2380 Computer Applications in Econometrics 2 נ"ז
66-251 יסודות המימון 3 נ"ז
66-262 חשבואות מתקדמת למנהל עסקים 4 נ"ז

סך הכל שנה ב': 32.0 נ"ז

 

קורסי חובה
 שנה ג'

מספר קורס שם הקורס נ"ז
66-320 כלכלת ישראל 2 נ"ז
66-322 תורת המחירים ג' 3 נ"ז
66-340 סקירת מחקרים 3 נ"ז
66-525 מבוא לתורת המשחקים 2 נ"ז

 

סמינריונים

מספר קורס שם הקורס נ"ז
66-402 סמינריון בכלכלה 2 נ"ז
66-470 סמינריון במנהל עסקים 2 נ"ז

הסך הכל שנה ג' חובה: 16 נ"ז

קורסי בחירה בהתאם לחלוקה הבאה:

*** היצע הקורסים משתנה משנה לשנה ויש להתעדכן מדי שנה בקורסי הבחירה במחלקה לכלכלה

קבוצה ב' 

מספר קורס שם הקורס נ"ז
66-358 שוקי הון וכלים פיננסים ב' 3 נ"ז
66-415 צרכנים, פירמות ושווקים 2 נ"ז
66-495 נושאים נבחרים בקבלת החלטות 2 נ"ז
66-501 כלכלת עבודה 2 נ"ז
66-502 כלכלת חינוך 2 נ"ז
66-503 ענייני דיומא בכלכלה 2 נ"ז
66-625 נושאים מתקדמים במימון 2 נ"ז
66-826 כלכלת אינפורמציה 2 נ"ז
66-830 כלכלת אי-וודאות 2 נ"ז
66-837 כלכלה ציבורית 2 נ"ז
66-841 מבוא לניהול סיכונים ב' 2 נ"ז
66-849 קבלת החלטות בצוות מ.א 2 נ"ז
66-856 כספים ובנקאות מ.א 2 נ"ז
66-879 העדפה ובחירה חברתית 2 נ"ז

סך הכל יש לבחור: 11 נ"ז

 

קבוצה ג' - 3 קורסים

מספר קורס שם הקורס נ"ז
66-584 בעיות נבחרות בניהול 2 נ"ז
66-586 ניהול בחברות גלובליות 2 נ"ז
66-613 בעיות נבחרות בשיווק 2 נ"ז
66-625 נושאים מתקדמים במימון 2 נ"ז

סך הכל: 6 נ"ז

סך הכל שנה ג': 33 נ"ז

סך הכל שעות לתואר: 92.0 נ"ז

למידע נוסף על אודות תואר בכלכלה ומנהל עסקים או להרשמה למסלול לימודי כלכלה ומנהל עסקים בבר-אילן צרו קשר בעמוד צור קשר או בטלפון: 03-5318920.