כלכלה ומשפטים - תכנית לימודים

ההרשמה ובדיקת העמידה בתנאי הקבלה במחשבון הערכת סיכויי קבלה, תהיה למסלול: משפטים חד חוגי עם כלכלה חד חוגי, המופיע תחת הפקולטה למשפטים.

לימודי כלכלה ומשפטים: כלכלה חד-חוגי משפטים חד-חוגי - שנה א'

קורסי חובה

מספר קורס

 שם הקורס      

 נ"ז  

 סמסטר

66-101 מבוא לכלכלה מיקרו 4 נ"ז  סמסטר א'
66-102 מבוא לכלכלה מקרו 4 נ"ז  סמסטר ב'
66-106 מבוא לחשבונאות 2 נ"ז  סמסטר א'
66-110 מתמטיקה לכלכלנים א' 3 נ"ז  סמסטר א'
66-111 מתמטיקה לכלכלנים ב' 3 נ"ז  סמסטר ב'
66-153 מבוא לסטטיסטיקה א' 3 נ"ז  סמסטר א'
66-154 מבוא לסטטיסטיקה ב' 3 נ"ז  סמסטר ב'

סך הכל שנה א': 22 נ"ז

 

כלכלה חד-חוגי משפטים חד-חוגי- שנה ב'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

סמסטר

66-201 מקרו כלכלה א' 3 נ"ז  סמסטר א'
66-202 מקרו כלכלה ב' 3 נ"ז  סמסטר ב'
66-213 תורת המחירים א' 4 נ"ז  סמסטר א'
66-214 תורת המחירים ב' 4 נ"ז  סמסטר ב'
66-231 שיטות כמותיות 3 נ"ז  סמסטר א'
66-236 מבוא לאקונומטריקה א' 3 נ"ז  סמסטר א'
66-237 מבוא לאקונומטריקה ב' 3 נ"ז  סמסטר ב'
66-2380 Computer Applications in Econometrics 2 נ"ז  סמסטר א'
66-251 יסודות המימון 3 נ"ז  סמסטר ב'

סך הכל שנה ב':  28.0 נ"ז

 

כלכלה חד-חוגי משפטים חד-חוגי - שנה ג'

קורסי חובה

מספר קורס 

 שם הקורס                        

 נ"ז  

  סמסטר

66-322 תורת המחירים ג'              3 נ"ז   סמסטר א'
66-525 מבוא לתורת המשחקים  2 נ"ז  סמסטר א'
קורסי בחירה     11 נ"ז  

סך הכל שנה ג': 16 נ"ז

 

כלכלה חד-חוגי משפטים חד-חוגי - שנה ד' 

מספר קורס

שם הקורס                      

 נ"ז

  סמסטר   

66-320 כלכלת ישראל  2 נ"ז   סמסטר א'
66-340 סקירת מחקרים  3 נ"ז  סמסטר א'
66-402 סמינריון בכלכלה  4 נ"ז  סמסטר א'
66-404 סמינריון בכלכלה עיונית  4 נ"ז  סמסטר א'
קורסי בחירה     13 נ"ז   

סך הכל שנה ד':  26 נ"ז

סך הכל שעות לתואר: 92 נ"ז

 

למידע נוסף על אודות לימודי כלכלה ומשפטים או להרשמה למסלול תואר בכלכלה ומשפטים בבר-אילן צרו קשר בעמוד צור קשר או בטלפון: 03-5318920.