כלכלה ומשפטים - תכנית לימודים

ההרשמה ובדיקת העמידה בתנאי הקבלה במחשבון הערכת סיכויי קבלה, תהיה למסלול: משפטים חד חוגי עם כלכלה חד חוגי, המופיע תחת הפקולטה למשפטים.

לימודי כלכלה ומשפטים: כלכלה חד-חוגי משפטים חד-חוגי - שנה א'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-101 מבוא לכלכלה מיקרו 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-102 מבוא לכלכלה מקרו 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-106 מבוא לחשבונאות 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר א'
66-110 מתמטיקה לכלכלנים א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-111 מתמטיקה לכלכלנים ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-153 מבוא לסטטיסטיקה א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-154 מבוא לסטטיסטיקה ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'

סך הכל שנה א': 22 נ"ז

 

כלכלה חד-חוגי משפטים חד-חוגי- שנה ב'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-201 מקרו כלכלה א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-202 מקרו כלכלה ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-213 תורת המחירים א' 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-214 תורת המחירים ב' 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-251 יסודות המימון 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-231 שיטות כמותיות 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר אחד
66-236 מבוא לאקונומטריקה א' 2 שעות הרצאה + 1  שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-237 מבוא לאקונומטריקה ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-2380 Computer Applications in Econometrics 2 שעות תרגול לשבוע במשך סמסטר א'

סך הכל שנה ב':  28.0 נ"ז

 

כלכלה חד-חוגי משפטים חד-חוגי - שנה ג'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-322 תורת המחירים ג' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר אח
66-525 מבוא לתורת המשחקים 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
קורסי בחירה    11 שעות הרצאה  

סך הכל שנה ג': 16 נ"ז

 

כלכלה חד-חוגי משפטים חד-חוגי - שנה ד' 

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-320 כלכלת ישראל 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
66-340 סקירת מחקרים 2 שעות הרצאה+ 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-402 סמינריון בכלכלה 4 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר א'
66-404 סמינריון בכלכלה עיונית 4 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר א'
קורסי בחירה    13 שעות הרצאה   

סך הכל שנה ד':  26 נ"ז

סך הכל שעות לתואר: 92 נ"ז

 

למידע נוסף על אודות לימודי כלכלה ומשפטים או להרשמה למסלול תואר בכלכלה ומשפטים בבר-אילן צרו קשר בעמוד צור קשר או בטלפון: 03-5318920.