כלכלה ומדעי המחשב דו-חוגי מובנה: B.A או B.Sc במדעי המחשב וכלכלה


מידע כללי על לימודי כלכלה ומדעי המחשב לתואר ראשון בבר-אילן:

לימודי כלכלה ומדעי המחשב משלבים בין שתי דיסציפלינות אשר תחומי החפיפה ביניהם התרחבו מאוד, והם הפכו מבוקשים בשנים האחרונות על רקע העלייה המטאורית בחשיבותה של כלכלת האינטרנט.

במהלך לימודי כלכלה ולימודי המחשב נחשפים לסוגיות של בניית מכניזמים, כמו תכנון של מכרזים והתאמות ,(Matchings) של תמחור אופטימאלי של צרורות מוצרים ושל השפעות חיצוניות, והפגיעה ביעילות הכלכלית הנגרמת בעטיין. סוגיות אלו נחקרות כיום לא רק על ידי כלכלנים, אלא במידה גדלה והולכת, גם על ידי אנשי מדעי המחשב – הן באקדמיה והן בקבוצות המחקר של חברות הטכנולוגיה הגדולות.

המוטיב הכלכלי הקלאסי של ״היד הנעלמה״, הקושרת בין הגורמים המניעים את הצרכן או הפירמה הבודדים לבין התנהגות השוק, תופש כיום חשיבות גדלה והולכת במדעי המחשב, על חשבון הגישה של תכנון מרכזי. ביטוי לכך הוא עלייתו של התחום החדש של Algorithmic theory game כתת דיסציפלינה של תורת המשחקים מחד ושל אלגוריתמיקה מאידך. בכיוון ההפוך, המעבר לעולם מקוון מחייב עדכון של הגישות הכלכליות הקלאסיות והאופן בו כלכלנים תופשים את מקצועם. הנגישות של  Big data מרחיבה מאוד את מקורות המידע באשר להתנהגות הצרכנים והשפעת תמריצים עליהם.  קיומן של מערכות מרובות משתתפים, כמו הרשתות החברתיות, הופך לקריטי את הצורך בפתרונות שיהיו אפשריים לחישוב, ולא רק אופטימאליים באופן תיאורטי. כל אלו יוצרים דרישה לסוג חדש של בוגר מערכת ההשכלה הגבוהה, בוגר לימודי מדעי המחשב וכלכלה, שהוא בן בית הן בעולם הכלכלה והן במדעי המחשב.

לימודי כלכלה ומדעי המחשב מאפשרים מעבר לתואר שני ללא השלמות

השילוב המוצע במסלול כלכלה ומדעי המחשב הוא תובעני למדי, ומיועד לסטודנטים שיכולותיהם מעל לממוצע. תוכנית לימודי כלכלה ומדעי המחשב כוללת את כל התחומים היסודיים בשני המקצועות, ומאפשרת מעבר לתואר שני ללא השלמות בשניהם. בוגרי לימודי כלכלה ומדעי המחשב, בין אם יבחרו להמשיך דרכם במקצוע הכלכלה ובין אם במדעי המחשב, יישאו אתם מטען ייחודי שיגדיל את תרומתם הפוטנציאלית למקצוע בו יבחרו. אם יבחרו להמשיך בלימודיהם או אף בקריירה אקדמית, צפויים בוגרי לימודי כלכלה ומדעי המחשב להביא עמם ידע שיאפשר העמקה והרחבה של הקשר בין שתי הדיסציפלינות, שהוא מהתמורות המשמעותיות ביותר של העידן החדש.

 

למידע נוסף על אודות תואר ראשון במסלול כלכלה ומדעי המחשב או להרשמה ללימודי מדעי המחשב וכלכלה בבר-אילן
 צרו קשר בעמוד צור קשר או בטלפון: 03-5318920.

 

תוכנית לימודים לתואר ראשון - מדעי המחשב וכלכלה דו חוגי מובנה

כלכלה שנה א' 

מספר קורס שם הקורס   נ"ז סמסטר
66-101 מבוא לכלכלה מיקרו  4 נ"ז  סמסטר א'
66-102 מבוא לכלכלה מקרו  4 נ"ז  סמסטר ב'
66-106 מבוא לחשבונאות  2 נ"ז  סמסטר א'
66-153 מבוא לסטטיסטיקה א'  3 נ"ז  סמסטר א'
66-154 מבוא לסטטיסטיקה ב'  3 נ"ז  סמסטר ב'

סך הכל שנה א':  16.0 נ"ז

כלכלה שנה ב' 

מספר קורס שם הקורס   נ"ז סמסטר
66-201 מקרו כלכלה א'  3 נ"ז  סמסטר א'
66-202 מקרו כלכלה ב'  3 נ"ז  סמסטר ב'
66-213 תורת המחירים א'  4 נ"ז  סמסטר א'
66-214 תורת המחירים ב'  4 נ"ז  סמסטר ב'
66-251 יסודות המימון  3 נ"ז  סמסטר ב'

סך הכל שנה א':  17.0 נ"ז

כלכלה שנה ג' 

מספר קורס שם הקורס נ"ז  סמסטר   
66-236 מבוא לאקונומטריקה א' 3 נ"ז  סמסטר א'
66-237 מבוא לאקונומטריקה ב' 3 נ"ז  סמסטר ב'
66-2380

Computer Applications

 in Econometrics   

2 נ"ז  סמסטר א'
66-525 מבוא לתורת המשחקים 2 נ"ז  סמסטר א'
66-320 כלכלת ישראל 2 נ"ז  סמסטר א'
66-322 תורת המחירים ג' 3 נ"ז  סמסטר א'
66-480 סמינריון בכלכלה 2 נ"ז שנתי

סך הכל שנה א':  17.0 נ"ז

*המחלקות עושות מאמצים לתאם תאריכי בחינות,אבל יש לקחת בחשבון שלימוד בשתי מחלקות, גם בתכניות מובנות, יכול ליצור לוח בחינות צפוף מאוד.

מדעי המחשב

*** לתכנית הלימודים במדעי המחשב

דו חוגי מובנה הקליקו כאן

 

1.    ייתכנו שינויים בתוכנית לימודי מדעי המחשב וכלכלה.
2.    לסיליבוס ושעות הקורסים במסלול כלכלה ומדעי המחשב הקליקו כאן

3.    לתכנית הלימודים במדעי המחשב דו חוגי מובנה הקליקו כאן

למידע נוסף על אודות תואר ראשון במסלול כלכלה ומדעי המחשב או להרשמה ללימודי מדעי המחשב וכלכלה בבר-אילן
צרו קשר בעמוד יצירת קשר או בטלפון: 03-5318920.