תכנית לימודים למתחילים בשנת הלימודים תשע"ט

כלכלת עסקים – מסלול א' עם תיזה  

היקף שעות לימוד פרונטלי 18 שעות שנתיות, נקודות זכות 14 שעות שנתיות 

 שנה א'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

נקודות זכות

66-800 מיקרו כלכלה למתקדמים א' - מ.א. 1.5 שעות שנתיות
66-801 מיקרו כלכלה למתקדמים ב' - מ.א. 1.5 שעות שנתיות
66-815 אקונומטריקה למתקדמים א' - מ.א 1.5 שעות שנתיות
66-816 אקונומטריקה למתקדמים ב' - מ.א 1.5 שעות שנתיות
66-817 מקרו כלכלה למתקדמים א' - מ.א.  1.5 שעות שנתיות
66-818 מקרו כלכלה למתקדמים ב' - מ.א.  1.5 שעות שנתיות

 

66-850 סדנא למתקדמים א' - מ.א. * 1.0 שעות שנתיות  (כולל ציון בגין נוכחות)
66-855 סדנא למתקדמים ב' - מ.א. * 1.0 שעות שנתיות  (כולל ציון בגין נוכחות)
66-914 פורום אהרון מאיר למקרו- כלכלה * 2.0 שעות שנתיות  (כולל ציון בגין נוכחות)

 

סך הכל שנה א' שעות לימוד פרונטלי: 13.0 שעות שנתיות 

שנה ב'

קורסי חובה 

מספר קורס

שם הקורס 

נקודות זכות

66-836 שיטות אמפיריות בכלכלה 1.0 שעות שנתיות
66-762 ציון תיזה ללא ניקוד 

קורסי בחירה - 4 קורסים (היצע הקורסים משתנה משנה לשנה)

סך הכל: 5.0 שעות שנתיות

*      חובה – לא נלקח בחשבון במנין השעות הנדרשות לתואר.