שלחו לחבר

תכנית לימודים למתחילים בשנת הלימודים תשפ"ב

תואר ראשון כלכלה דו-חוגי: תוכנית הקורסים בשנות הלימוד א'-ג' -

כלכלה דו-חוגי – שנה א'

קורסי חובה 

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-101 מבוא לכלכלה מיקרו 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-102 מבוא לכלכלה מקרו 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-106 מבוא לחשבונאות 3 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר א'
66-110 מתמטיקה לכלכלנים א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-111 מתמטיקה לכלכלנים ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-153 מבוא לסטטיסטיקה א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-154 מבוא לסטטיסטיקה ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'

סך הכל שנה א':  23.0 נ"ז

 

כלכלה דו-חוגי– שנה ב'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-201 מקרו כלכלה א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-202 מקרו כלכלה ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-213 תורת המחירים א' 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-214 תורת המחירים ב' 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-231 שיטות כמותיות 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר אחד
66-236 מבוא לאקונומטריקה א' 2 שעות הרצאה + 1  שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-237 מבוא לאקונומטריקה ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-238 יישומי מחשב באקונומטריקה 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר א'
66-251 יסודות המימון 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'

סך הכל שנה ב':  28.0 נ"ז

 

כלכלה דו-חוגי – שנה ג'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-320 כלכלת ישראל  2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-322 תורת המחירים ג' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר אחד

 

סמינריונים

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-470 סמינריון בכלכלה 1 שעת הרצאה לשבוע במשך כל השנה

סך הכל שנה ג': 7.0 נ"ז

סך הכל שעות לתואר:  58.0 נ"ז

 

להרשמה ולמידע נוסף על אודות תואר ראשון במסלול כלכלה דו חוגי בבר-אילן צרו קשר בעמוד צור קשר או בטלפון: 03-5318920/347.

תאריך עדכון אחרון : 04/09/2021