כלכלה דו-חוגי תכנית לימודים

תואר ראשון כלכלה דו-חוגי: תוכנית הקורסים בשנות הלימוד א'-ג' -

כלכלה דו-חוגי – שנה א'

קורסי חובה 

מספר קורס

שם הקורס                      

 נ"ז      

סמסטר      

66-101 מבוא לכלכלה מיקרו  4 נ"ז  סמסטר א'
66-102 מבוא לכלכלה מקרו  4 נ"ז  סמסטר ב'
66-106 מבוא לחשבונאות  2 נ"ז  סמסטר א'
66-110 מתמטיקה לכלכלנים א'  3 נ"ז  סמסטר א'
66-111 מתמטיקה לכלכלנים ב'  3 נ"ז  סמסטר ב'
66-153 מבוא לסטטיסטיקה א'  3 נ"ז  סמסטר א'
66-154 מבוא לסטטיסטיקה ב'  3 נ"ז  סמסטר ב'

סך הכל שנה א':  22.0 נ"ז

 

כלכלה דו-חוגי– שנה ב'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

 נ"ז 

סמסטר

66-201 מקרו כלכלה א'  3 נ"ז  סמסטר א'
66-202 מקרו כלכלה ב'  3 נ"ז  סמסטר ב'
66-213 תורת המחירים א'  4 נ"ז  סמסטר א'
66-214 תורת המחירים ב'  4 נ"ז  סמסטר ב'
66-231 שיטות כמותיות  3 נ"ז  סמסטר א'
66-236 מבוא לאקונומטריקה א'  3 נ"ז  סמסטר א'
66-237 מבוא לאקונומטריקה ב'  3 נ"ז  סמסטר ב'
66-2380 Computer Applications in Econometrics  2 נ"ז  סמסטר א'
66-251 יסודות המימון  3 נ"ז  סמסטר ב'

סך הכל שנה ב':  28.0 נ"ז

 

כלכלה דו-חוגי – שנה ג'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס                            

 נ"ז  

סמסטר 

66-320 כלכלת ישראל   2 נ"ז סמסטר א'
66-322 תורת המחירים ג'  3 נ"ז  סמסטר א'
66-480 סמינריון בכלכלה  2 נ"ז שנתי

 

סך הכל שנה ג': 7.0 נ"ז

סך הכל שעות לתואר:  57.0 נ"ז

 

להרשמה ולמידע נוסף על אודות תואר ראשון במסלול כלכלה דו חוגי בבר-אילן צרו קשר בעמוד צור קשר או בטלפון: 03-5318920.