כלכלה עם תיזה - תכנית לימודים

כלכלה – מסלול א' עם תיזה 

שנה א'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-800 מיקרו כלכלה למתקדמים א' - מ.א. 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-801 מיקרו כלכלה למתקדמים ב' - מ.א. 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-815 אקונומטריקה למתקדמים א' - מ.א 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-816 אקונומטריקה למתקדמים ב' - מ.א 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-817 מקרו כלכלה למתקדמים א' - מ.א.  2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-818 מקרו כלכלה למתקדמים ב' - מ.א.  2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-850 סדנא למתקדמים א' - מ.א. 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר א' (כולל ציון בגין נוכחות)
66-855 סדנא למתקדמים ב' - מ.א. 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר ב' (כולל ציון בגין נוכחות)

סך הכל שנה א' שעות לימוד פרונטלי: 26.0 שעות סמסטריאליות

סך הכל שנה א':  22.0 נ"ז

 

שנה ב'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-845 תורת המשחקים - מ.א. 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-3762 תיזה לתואר שני * ללא ניקוד (2 ש"ש שכר לימוד)  

 

 

קורסי בחירה - 4 קורסים (היצע הקורסים משתנה משנה לשנה)

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-826 כלכלת אינפורמציה למ.א 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-830 כלכלת אי- וודאות מ.א. 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-836 שיטות אמפיריות בכלכלה 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-840 תחרות והתנהגות של גופים כלכליים 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-849 קבלת החלטות בצוות 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-862 מבוא לפיתון לכלכלנים  1 שעת הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-863 פיתון מתקדם לכלכלנים  1 שעת הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-879 העדפה ובחירה חברתית 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד

סך הכל שנה ב' : 10.0 נ"ז

*     חובה – לא נלקח בחשבון במנין השעות הנדרשות לתואר.

 

- היקף של 36 שעות סמסטריליות פרונטליות, ניקוד בגין 32 נ"ז ועבודת מחקר

- פורום 66-914 הינו חובה ללא חיוב שכר לימוד וניקוד

 

ימי הלימוד:

ימים שני ורביעי בין שעות הצהריים עד הערב.

אין התחייבות שהבחינות יתקיימו בימי הלימוד.