כלכלה עם תיזה - תכנית לימודים

כלכלה – מסלול א' עם תיזה 

שנה א'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

סמסר

66-800 מיקרו כלכלה למתקדמים א' - מ.א. 3 נ"ז  סמסטר א'
66-801 מיקרו כלכלה למתקדמים ב' - מ.א. 3 נ"ז  סמסטר ב'
66-815 אקונומטריקה למתקדמים א' - מ.א 3 נ"ז  סמסטר א'
66-816 אקונומטריקה למתקדמים ב' - מ.א 3 נ"ז  סמסטר ב'
66-817 מקרו כלכלה למתקדמים א' - מ.א.  3 נ"ז  סמסטר א'
66-818 מקרו כלכלה למתקדמים ב' - מ.א.  3 נ"ז  סמסטר ב'
66-850 סדנא למתקדמים א' - מ.א. 2 נ"ז  סמסטר א' 
66-855 סדנא למתקדמים ב' - מ.א. 2 נ"ז  סמסטר ב'

סך הכל שנה א':  22.0 נ"ז

 

שנה ב'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

סמסטר

66-845 תורת המשחקים - מ.א. 2 נ"ז  סמסטר ב' 
66-3762 תיזה לתואר שני * ללא ניקוד (עם חיוב שכר לימוד)  

 

 

קורסי בחירה - 8 נ"ז (היצע הקורסים משתנה משנה לשנה ובסמסטר)

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

סמסטר

66-826 כלכלת אינפורמציה למ.א 2 נ"ז  
66-830 כלכלת אי- וודאות מ.א. 2 נ"ז  
66-836 שיטות אמפיריות בכלכלה 2 נ"ז  
66-840 תחרות והתנהגות של גופים כלכליים 2 נ"ז  
66-849 קבלת החלטות בצוות 2 נ"ז  
66-867 מבוא לפייתון ובסיסי נתונים לכלכלנים  2 נ"ז  
66-868 מבוא ללמידת מכונה לכלכלנים 2 נ"ז  
66-879 העדפה ובחירה חברתית 2 נ"ז  

סך הכל שנה ב' : 10.0 נ"ז

סה"כ לתואר: 32 נ"ז ועבודת מחקר.

 

ימי הלימוד:

יומיים בשבוע משעות הצהריים.

אין התחייבות שהבחינות יתקיימו בימי הלימוד.