תכנית לימודים למתחילים בשנת הלימודים תשפ"א

כלכלה – מסלול א' עם תיזה 

שנה א'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-800 מיקרו כלכלה למתקדמים א' - מ.א. 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-801 מיקרו כלכלה למתקדמים ב' - מ.א. 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-815 אקונומטריקה למתקדמים א' - מ.א 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-816 אקונומטריקה למתקדמים ב' - מ.א 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-817 מקרו כלכלה למתקדמים א' - מ.א.  2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-818 מקרו כלכלה למתקדמים ב' - מ.א.  2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-850 סדנא למתקדמים א' - מ.א. 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר א' (כולל ציון בגין נוכחות)
66-855 סדנא למתקדמים ב' - מ.א. 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר ב' (כולל ציון בגין נוכחות)
66-914 פורום אהרון מאיר למקרו-כלכלה *   (כולל ציון בגין נוכחות)

סך הכל שנה א' שעות לימוד פרונטלי: 26.0 שעות סמסטריאליות

סך הכל שנה א':  22.0 נ"ז

 

שנה ב'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-845 תורת המשחקים - מ.א. 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-762 תיזה לתואר שני * ללא ניקוד   

 

 

קורסי בחירה - 4 קורסים (היצע הקורסים משתנה משנה לשנה)

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-826 כלכלת אינפורמציה 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-827 תורת המשחקים השיתופית 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-830 כלכלת אי- וודאות מ.א. 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-831 נושאים בכלכלה בינלאומית מ.א. 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-836 שיטות אמפיריות בכלכלה 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-838 תיאוריה מוניטרית למתקדמים מ.א 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-840 תחרות והתנהגות של גופים כלכליים 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-848 תכנון דינמי ב' 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-849 קבלת החלטות בצוות 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-879 העדפה ובחירה חברתית 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-880 אקונומטריקה של סדרות עתיות 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד

סך הכל שנה ב' : 10.0 נ"ז

*     חובה – לא נלקח בחשבון במנין השעות הנדרשות לתואר.

 

- היקף של 36 שעות סמסטריליות פרונטליות, ניקוד בגין 32 נ"ז ועבודת מחקר

- סדנאות 66-850, 66-855, 66-914 הינן חובה ללא חיוב שכר לימוד וניקוד

 

ימי הלימוד:

ימים שני ורביעי בין שעות הצהריים עד הערב.

אין התחייבות שהבחינות יתקיימו בימי הלימוד.

 

לפרטים נוספים