תכנית לימודים למתחילים בשנת הלימודים תשע"ט

כלכלה – מסלול א' עם תיזה  

היקף שעות לימוד פרונטלי 18 שעות שנתיות, נקודות זכות 14 שעות שנתיות 

שנה א'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

נקודות זכות

66-800 מיקרו כלכלה למתקדמים א' - מ.א. 1.5 שעות שנתיות
66-801 מיקרו כלכלה למתקדמים ב' - מ.א. 1.5 שעות שנתיות
66-815 אקונומטריקה למתקדמים א' - מ.א 1.5 שעות שנתיות
66-816 אקונומטריקה למתקדמים ב' - מ.א 1.5 שעות שנתיות
66-817 מקרו כלכלה למתקדמים א' - מ.א.  1.5 שעות שנתיות
66-818 מקרו כלכלה למתקדמים ב' - מ.א.  1.5 שעות שנתיות

 

מספר קורס 

שם הקורס

נקודות זכות

66-850 סדנא למתקדמים א' - מ.א. * 1.0 שעות שנתיות  (כולל ציון בגין נוכחות)
66-855 סדנא למתקדמים ב' - מ.א. * 1.0 שעות שנתיות  (כולל ציון בגין נוכחות)
66-914 פורום אהרון מאיר למקרו-כלכלה * 2.0 שעות שנתיות  (כולל ציון בגין נוכחות)

סך הכל שנה א': שעות לימוד פרונטלי 13.0 שעות שנתיות 

שנה ב'

קורסי חובה

מספר קורס 

שם קורס

נקודות זכות

66-845 תורת המשחקים - מ.א. 1.0 שעות שנתיות
66-762 תיזה לתואר שני  ללא ניקוד 

קורסי בחירה - 4 קורסים (היצע הקורסים משתנה משנה לשנה)

סך הכל שנה ב' : 5.0 שעות שנתיות

*     חובה – לא נלקח בחשבון במנין השעות הנדרשות לתואר.