סטודנטים תואר שלישי

שם תחום מחקר
Tim Ginker טים גינקר Time Series Econometrics
קארין דהבני קארין דהבני סויסה Collective Decision Making
תמונה של מר סני זיו סני זיו Applied Macroeconomics, Labor Economics
Yehonatan Hayoun יהונתן חיון Wealth Shocks and Consumption-Savings Behaviour
Eliran Tchernobilsky אלירן טשרנובילסקי Economic Policy for Directing Birth Rates in order to Enable Economic Advantage
Itamar Caspi איתמר כספי Time Series and Panel Data Econometrics, Applied Macroeconomics and Finance
מר דורון סייג דורון סייג Price Rigidity and Menu Costs Models
רועי פרייברג Central banking, Financial institutions and credit risk
כפיר תשובה כפיר תשובה Decision Theory, Finance, Economic Theory