מרכזים ומכונים

מרכז אהרון מאיר ללימודי הבנקאות

מנהלת : ד"ר שירי אלון עירון

 

מרכז אהרון מאיר ללימודי הבנקאות נוסד בשנת תשס"א במחלקה לכלכלה שבאוניברסיטת בר-אילן כדי להנציח את זכרו של אהרון מאיר, אשר כיהן כמנכ"ל בנק המזרחי ויו"ר חבר הנאמנים של אוניברסיטת בר-אילן, ונשא בתפקידים ציבוריים רבים אחרים וביניהם: יו"ר קונצרן "כלל", יו"ר דירקטוריון אסם, יו"ר "מדרשיית נועם", דירקטור בחברות ציבוריות שונות, וכן קונסול כבוד של הונגריה בישראל.

מרכז אהרון מאיר נועד לשלב בין העולם הבנקאי ובין המחקר האקדמי. מטרת המרכז היא לספק פורום שבו בנקאים ואנשי אקדמיה דנים ומנתחים נושאים ובעיות, אתם הבנקים מתמודדים בסביבה התחרותית המשתנה בת זמננו.

 

 

 

המכון לאקונומטריקה ותיאוריה כלכלית (RIE)

מנהל: פרופ' יגאל מילכטייך

 

המטרה המרכזית של RIE היא ליצור סינתזה בין תאוריה כלכלית, מתמטיקה וסטטיסטיקה בכדי לגבש מתודולוגיות אקונומטריות מתאימות לניתוח נתונים כלכליים. בעוד שהמכון מספק פורום אקדמי להחלפת רעיונות ולקידום המחקר, דגש מיוחד יינתן גם ליישומים אמפיריים ולאינטראקציה עם השוק הישראלי.