תשובה כפיר

kfir
תואר
Ph.D.
נושא המחקר

Decision Theory, Finance, Economic Theory

 

שנת קבלת התואר
2023

תאריך עדכון אחרון : 19/09/2023