תוכנית לימודים תואר ראשון רב תחומי מדעי החברה במגמת בנקאות מימון וחשבונאות

תוכנית הלימודים הינה תכנית ייחודית וחדשנית המשלבת בין לימודי מימון ובנקאות ללימודי חשבונאות, מתוך מטרה להקנות לבוגרים את ארגז הכלים המודרני והמתקדם ביותר להשתלבות רואה החשבון במגזר הפיננסי והכלכלי.