תואר ראשון במתמטיקה ושני בכלכלה

סטודנטים לתואר ראשון במחלקה למתמטיקה מוזמנים להצטרף לקורסי כלכלה החל משנה א' ללימודי התואר הראשון, כדי לסיים תואר שני בכלכלה בשנה הרביעית ללימודי תואר ראשון!

במסגרת לימודי התואר הראשון במתמטיקה  במקום 3 קורסי בחירה במתמטיקה (עד 9 נ"ז, 4.5 נק"ז) - יהיו זכאים ללמוד במחלקה לכלכלה היקף לימודים זהה.

 מלגות של עד 5,000 ₪ לסטודנט.

שנה א' ללימודי תואר הראשון

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

הערות

66-101 מבוא לכלכלה מיקרו 4 נ"ז סמ"א **

 

שנה ב' ללימודי התואר הראשון

מספר קורס 

 שם הקורס

 נ"ז

הערות

66-201 מקרו כלכלה א' 3  נ"ז  סמ"ב **
66-202 מקרו כלכלה ב' 3  נ"ז  סמ"ב **
66-213 תורת המחירים א' 4  נ"ז  סמ"א **
66-214 תורת המחירים ב' 4  נ"ז  סמ"ב **

 

שנה ג' ללימודי תואר ראשון

מספר קורס

שם הקורס 

 נ"ז 

הערות

66-236 מבוא לאקונומטריקה א' 3  נ"ז  סמ"א **
66-237 מבוא לאקונומטריקה ב' 3  נ"ז  סמ"ב **
66-2380 יישומי מחשב באקונומטריקה 2  נ"ז  סמ"א **

 

קורסי תואר שני בכלכלה:

שנה ג' ללימודי תואר ראשון

מספר קורס

שם הקורס

 נ"ז 

הערות

66-800 מיקרו כלכלה למתקדמים א'  3  נ"ז    
66-801 מיקרו כלכלה למתקדמים ב'  3  נ"ז    
66-817 מקרו כלכלה למתקדמים א'  3  נ"ז    
66-818 מקרו כלכלה למתקדמים ב'  3  נ"ז    

 

שנה ד' ללימודי תואר ראשון

מספר קורס 

שם הקורס 

 נ"ז  

הערות

66-815 מבוא לאקונומטריקה א' 3  נ"ז   
66-816 מבוא לאקונומטריקה ב' 3  נ"ז    
 

קורסי בחירה בתואר שני 

סמינריונים או תזה

   

 

** יש לעמוד בממוצע 76 בקורסי ההשלמה על מנת להמשיך ללימודי תואר שני בכלכלה.

 

לפרטים נוספים: Economics.dept@biu.ac.il

 

 

מרכז אקדמי ד"ר זיו הלמן: Ziv.Hellman@biu.ac.il