מורים מן החוץ

שם תחום מחקר
ד"ר יאיר אורבך יאיר אורבך Market Forecasting, Industrial Marketing (B2B), Innovative Products
תמונה של מר צבי אורבך צבי אורבך Israeli Economics
דוד איידלברג Corporate Law and Legal Advice to Private and Public Companies
Dr.Daphna Brueller דפנה ברילר לובובסקי Management and the Behavioral Micro-Foundations of Strategy, Particularly in Service Industries
עו"ד גלעד ברמן גלעד ברמן Corporate Law, Jurisprudence, Labor Law, Insurance Law
מר הלל בש הלל בש Computer Applications and Finance
ד"ר אסתרי גילעז- רן אסתרי גילעז- רן Tax Avoidance, Earnings Management, Fair Value, IFRS, Disclosure, Social Responsibility, Corporate Governance, Dividend Policy, Financial Distress
דקלה דגן - סלע
יעקב זילברברג Accounting
אבי טילמן
דר' רו"ח טל פטל טל פטל Decision making, Auditing, Accounting
יואב פיאטקובסקי Accounting and Management Accounting
רו"ח ברוך רבין ברוך רבין Accounting
Sara Rosenwasser שרה רוזנווסר Statistics A + B. Math A + B. Quantitative Methods. Econometrics A
רו"ח אריאל רפאל אריאל רפאל Accounting
יאיר שהרבני Accounting
Dr. Efrat Shust אפרת שוסט Financial Accounting, Management Accounting, Valuation, Corporate Finance
אלדד שידלובסקי Risk Management, Macroeconomics, Public Policy
תמונה של דר' טלי שמעוני טלי שמעוני Business Strategy, Global Management
אביחי שניר אביחי שניר Price Rigidity and Monetary Economics, Behavioral Economics and Political Economics
ד"ר בן-ציון שרייבר בן-ציון שרייבר Finance