כלכלת עסקים בלי תיזה - תכנית לימודים

כלכלת עסקים – מסלול ב' בלי תיזה

להרשמה ולמידע נוסף על אודות מסלול כלכלת עסקים לתואר שני בבר-אילן צרו קשר בעמוד צור קשר או בטלפון: 03-5318920.

שנה א'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-800 מיקרו כלכלה למתקדמים א' - מ.א. 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-801 מיקרו כלכלה למתקדמים ב' - מ.א. 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-815 אקונומטריקה למתקדמים א' - מ.א 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-816 אקונומטריקה למתקדמים ב' - מ.א 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-817 מקרו כלכלה למתקדמים א' - מ.א.  2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-818 מקרו כלכלה למתקדמים ב' - מ.א.  2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'

סך הכל שנה א' שעות לימוד פרונטליות: 22.0 שעות סמסטריאליות

סך הכל שנה א':  18.0 נ"ז

 

שנה ב'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-836 שיטות אמפיריות בכלכלה 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-898 סמינריון מ.א 2 שעות הרצאה שנתי
66-904 סמינריון בכלכלת עסקים 2 שעות הרצאה שנתי

 

קורסי בחירה - 4 קורסים (היצע הקורסים משתנה משנה לשנה)

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-840 תחרות והתנהגות של גופים כלכליים 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-841 מבוא לניהול סיכונים ב' 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-845 נושאים בתורת המשחקים 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-849 קבלת החלטות בצוות 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-856 כספים ובנקאות 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-862 מבוא לפיתון לכלכלנים 1 שעת הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-863 פיתון מתקדם לכלכלנים 1 שעת הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-879 העדפה ובחירה חברתית 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד

סך הכל שנה ב' : 18.0 נ"ז

- היקף של 40 שעות סמסטריליות פרונטליות, ניקוד בגין 36 נ"ז

- סדנת 66-914 הינה חובה ללא חיוב שכר לימוד וניקוד

*      חובה- לא נלקח בחשבון במנין השעות הנדרשות לתואר.

ימי הלימוד:

ימים שני ורביעי בין שעות הצהריים עד הערב.

אין התחייבות שהבחינות יתקיימו בימי הלימוד.

להרשמה ולמידע נוסף על אודות מסלול כלכלת עסקים לתואר שני בבר-אילן צרו קשר בעמוד צור קשר או בטלפון: 03-5318920/347.

לפרטים נוספים