כלכלת עסקים בלי תיזה - תכנית לימודים

כלכלת עסקים – מסלול ב' בלי תיזה

להרשמה ולמידע נוסף על אודות מסלול כלכלת עסקים לתואר שני בבר-אילן צרו קשר בעמוד צור קשר או בטלפון: 03-5318920.

שנה א'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

סמסטר

66-800 מיקרו כלכלה למתקדמים א' - מ.א. 3 נ"ז  סמסטר א'
66-801 מיקרו כלכלה למתקדמים ב' - מ.א. 3 נ"ז  סמסטר ב'
66-815 אקונומטריקה למתקדמים א' - מ.א 3 נ"ז  סמסטר א'
66-816 אקונומטריקה למתקדמים ב' - מ.א 3 נ"ז  סמסטר ב'
66-817 מקרו כלכלה למתקדמים א' - מ.א.  3 נ"ז  סמסטר א'
66-818 מקרו כלכלה למתקדמים ב' - מ.א.  3 נ"ז  סמסטר ב'

 

סך הכל שנה א':  18.0 נ"ז

 

שנה ב'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

סמסטר

66-836 שיטות אמפיריות בכלכלה 2 נ"ז לסמסטר א' או ב'
66-898 סמינריון מ.א 4 נ"ז שנתי
66-904 סמינריון בכלכלת עסקים 4 נ"ז שנתי

 

קורסי בחירה - 8 נ"ז (היצע הקורסים משתנה משנה לשנה וסמסטר)

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

הערות

66-840 תחרות והתנהגות של גופים כלכליים 2 נ"ז  
66-841 מבוא לניהול סיכונים ב' 2 נ"ז  
66-845 נושאים בתורת המשחקים 2 נ"ז  
66-849 קבלת החלטות בצוות 2 נ"ז  
66-856 כספים ובנקאות 2 נ"ז  
66-867 מבוא לפייתון ובסיסי נתונים לכלכלנים 2 נ"ז  
66-868 מבוא ללמידת מכונה לכלכלנים 2 נ"ז  
66-879 העדפה ובחירה חברתית 2 נ"ז  

סך הכל שנה ב' : 18.0 נ"ז

סה"כ לתואר: 36 נ"ז

ימי הלימוד:

יומיים בשבוע משעות הצהריים

 

אין התחייבות שהבחינות יתקיימו בימי הלימוד.

להרשמה ולמידע נוסף על אודות מסלול כלכלת עסקים לתואר שני בבר-אילן צרו קשר בעמוד צור קשר או בטלפון: 03-5318920/347.

לפרטים נוספים