אלמקייס שאול

תואר
Ph.D.
נושא המחקר

Game Theory, Experimental Economics, Psychology

שנת קבלת התואר
2008

תאריך עדכון אחרון : 03/05/2021