כספי איתמר

Itamar Caspi
תואר
Ph.D.
דוא"ל
caspi.itamar@gmail.com
נושא המחקר

Time Series and Panel Data Econometrics, Applied Macroeconomics and Finance

שנת קבלת התואר
2020

תאריך עדכון אחרון : 03/05/2021