ניסנוב זויה

Dr. Zoya Nissanov
תואר
Ph.D.
דוא"ל
Zoya.Nisanov@biu.ac.il
נושא המחקר

Income Polarization, Inequality and Economic Transition

שנת קבלת התואר
2012

תאריך עדכון אחרון : 07/02/2022