שעות קבלה של המרצים

ראש המחלקה

שם חדר טלפון ת.ד שעות קבלה
פרופ' בהרד אייל 214 , בניין : 504 972-3-5318387 15 בתיאום מראש במייל

סגן ראש המחלקה

שם חדר טלפון ת.ד שעות קבלה
דר' גולדנר (כהן) שרית 227 בניין : 504 972-3-5318948 10 בתיאום מראש במייל
שם חדר טלפון ת.ד שעות קבלה
מר אוחיון חביב בתיאום מראש במייל
גב' אוסיפוב אלכסנדרה בתיאום מראש במייל
דר' אורבך יאיר 238 בניין: 504 972-52-6430215 26 יום ד' 20:00-21:00 , וביום ו' 10:00-11:00 - בתיאום מראש במייל
מר אורבך צבי 238 בניין : 504 972-3-5318945 56 סמסטר א' יום ד': 12:00-13:00 בתיאום מראש במייל
עו"ד איידלברג דוד בתיאום מראש במייל
דר' איצקוביץ צבי 312 בניין: 504 972-3-5317214 39 יום א': 16:00-17:00בתיאום מראש במייל
דר' אלה-צ'ילט חורחה 226 בניין: 504 972-3-5318931 12 יום ד' : 15:00-16:00 בתיאום מראש במייל
פרופ' אפשטיין גיל 241 בניין: 504 972-3-5318937 29 סמ' א' יום ב': 15:00 - 16:00 בתיאום מראש במייל
פרופ' בהרד אייל 214 , בניין : 504 972-3-5318387 15 בתיאום מראש במייל
מר ביטון אור יום ד': 17:00-18:00 בתיאום מראש במייל
דר' בן ישר רות 308 בניין : 504 972-3-5318569 40 בתיאום מראש במייל
פרופ' ברזיס אליס 239 בניין : 504 972-3-5318946 2 בתיאום מראש במייל
דר' ברילר לובובסקי דפנה 316 בניין: 504 972-3-5318912 57 בתיאום מראש במייל
עו"ד ברמן גלעד 215 בניין : 504 972-3-5318950 58 בתיאום מראש במייל
מר בש הלל 223 בניין : 504 972-3-5317214 59 בתיאום מראש במייל
פרופ' גוטמן יואל-יעקב 325 בניין: 504 972-3-5318925 20 ימים ב' וה' בין השעות 14:30 - 15:30 בתיאום מראש במייל עם פירוט עניין ההתייעצות
דר' גולדנר (כהן) שרית 227 בניין : 504 972-3-5318948 10 בתיאום מראש במייל
דר' גולדשטיין נתן 231 בניין: 504 972-3-5318933 21 יום א': 12:00-13:00, בתיאום מראש במייל
דר' גייר גבריאלה 235 בניין : 504 972-3-5318940 37 יום ד' 11:00-12:00, בתיאום מראש במייל
דר' גילעז- רן אסתרי 85 יום ו' 9:00-10:00 בתיאום מראש במייל
מר גינקר טים 225 בניין: 504 46 יום ב' 14:00 - 15:00 בתיאום מראש במייל
רו"ח דגן - סלע דקלה 312 בניין: 504 82 בתיאום מראש במייל
רו"ח דוד אביעד 85 בתיאום מראש
פרופ' דויטש יוסף 124 בניין: 213 972-3-5318381 3 בבנין 213, קומה 1, חדר 124C, בתיאום מראש עם ליאת 03-5318381
פרופ' הילמן אריה 205 בניין : 504 972-3-5318951 30 בתיאום מראש במייל
דר' הלמן זיו 236 בניין :504 972-3-5318943 47 יום ב' 15:00 - 16:00 בתיאום מראש במייל
פרופ' הלר יובל 209 ; בניין 504 972-3-5318932 52 בתיאום מראש במייל
פרופ' וייס אבי 211 בניין: 504 972-3-5318934 48 בסמסטר א: בתיאום מראש במייל | בסמסטר ב: יום א' 15:00-16:00
רו"ח זילברברג יעקב 223 בניין : 504 972-3-5317214 73 יום א': 9:00-10:00 בתיאום מראש בטלפון 050-5502276
דר' חוולס אבן 223 בניין 504 972-3-5317214 8 יום ב' 10:15-11:00 בתיאום מראש במייל
דר' טילמן אבי בתיאום מראש במייל
פרופ' לוי דניאל 310 בניין: 504 972-3-5318331 31 במהלך החופשה הסמסטריאלית - בתיאום מראש במייל
פרופ' ליברמן עופר 306 בניין: 504 972-3-5317921 14 בתיאום מראש במייל
דר' מט ברכה 212 בניין: 504 972-3-5318929 23 בסמס' א, יום א': 12:45-13:45
פרופ' מילכטייך יגאל 218 בניין: 504 972-3-5318944 32 יום ד׳: 17:30 - 18:30 בתיאום מראש במייל
פרופ' מעלם יוסף בתיאום מראש במייל
פרופ' נוימן שושנה בניין ; 504 חדר 333 972-3-5318393 6 יום ד': 18:00 - 20:00 בתיאום מראש במייל
פרופ' ניצן שמואל 304 בניין: 504 972-3-5318930 24 בתיאום מראש
פרופ' סילבר ז'ק 330; בניין : 504 972-3-5318363 33 בתיאום מראש במייל
דר' פטל טל 329 בניין: 504 972-52-8270911 67 סמסטר א'- רביעי 14:00 - 15:00 / סמסטר ב'- ראשון 13:00 - 14:00, בתיאום מראש במייל
דר' פרידמן-סוקולר נעמי 232, בניין :504 972-3-5318391 17 יום ב' 15:00-16:00 בתיאום מראש במייל
דר' פרץ רון 234 בניין: 504 972-3-5317617 11 יום ב': 17:30 - 19:30 בתיאום מראש במייל
דר' קוז'וקרו לוצ'י 220 בניין: 504 972-3-5317616 89 יום רביעי 14:00 - 15:00, בתיאום מראש במייל
רו"ח רבין ברוך 215 בניין: 504 972-3-5318950 71 יום ב' - 19:30 - 20:30 בתיאום מראש במייל
פרופ' רוזנברג יעקב 216 בניין: 504 972-3-5318939 35 בתיאום מראש במייל
גב' רוזנווסר שרה 220 בניין: 504 972-3-5317616 16 סמסטר ב'- בתיאום מראש
רו"ח שהרבני יאיר קומת כניסה ,מזכירות חשבונאות בניין: 504 972-3-5344445 44 בתיאום מראש בטלפון: 03-5344445
דר' שוסט אפרת 302 ,בניין 504 972-3-5318919 53 יום ב': 13:00-14:00 בתיאום מראש במייל
דר' שידלובסקי אלדד 302 בניין: 504 972-3-5318919 61 בתיאום מראש במייל
דר' שמעוני טלי 50 בתיאום מראש
דר' שניר אביחי 312 בנין: 504 03-5318933 76 יום א': 9:00-10:00 בתיאום מראש במייל
דר' שרייבר אמנון 237 בניין: 504 972-3-5318942 1 בתיאום מראש במייל
דר' שרייבר בן-ציון בניין 504 חדר 215 972-3-5318950 69 בתיאום מראש במייל
מר תשובה כפיר 105 יום ד': 21:00 - 22:00, בתיאום מראש במייל