שעות קבלה של המרצים

ראש המחלקה

שם חדר טלפון ת.ד שעות קבלה
פרופ' בהרד אייל 214 , בניין : 504 972-3-5318387 15 בתיאום מראש במייל

סגן ראש המחלקה

שם חדר טלפון ת.ד שעות קבלה
דר' אלון עירון שירי 233, בניין: 504 972-3-5318936 19 בתיאום מראש במייל
שם חדר טלפון ת.ד שעות קבלה
מר אוחיון חביב בתיאום מראש במייל
גב' אוסיפוב אלכסנדרה בתיאום מראש במייל
דר' אורבך יאיר 238 בניין: 504 972-52-6430215 26 בימי שישי, 09:00-11:00 - בתיאום מראש במייל
מר אורבך צבי 238 בניין : 504 972-3-5318945 56 בתיאום מראש במייל
עו"ד איידלברג דוד בתיאום מראש במייל
דר' אלה-צ'ילט חורחה 226 בניין: 504 972-3-5318931 12 בתיאום מראש במייל
דר' אלון עירון שירי 233, בניין: 504 972-3-5318936 19 בתיאום מראש במייל
פרופ' אפשטיין גיל 241 בניין: 504 972-3-5318937 29 בתיאום מראש במייל
פרופ' בהרד אייל 214 , בניין : 504 972-3-5318387 15 בתיאום מראש במייל
מר בטש חזי 050-7118912 בתיאום מראש במייל
דר' בן ישר רות 308 בניין : 504 972-3-5318569 40 בתיאום מראש במייל
פרופ' ברזיס אליס 239 בניין : 504 972-3-5318946 2 בתיאום מראש במייל
דר' ברילר לובובסקי דפנה 316 בניין: 504 972-3-5318912 57 בתיאום מראש במייל
עו"ד ברמן גלעד 215 בניין : 504 972-3-5318950 58 סמ"ב, בימי ראשון, 17:30 - בתיאום מראש במייל
מר בש הלל 223 בניין : 504 972-3-5317214 59 סמ"ב, בימי רביעי, 15:00 - בתיאום מראש במייל
פרופ' גוטמן יואל-יעקב 325 בניין: 504 972-3-5318925 20 בתיאום מראש במייל עם פירוט עניין ההתייעצות
דר' גולדנר (כהן) שרית 227 בניין : 504 972-3-5318948 10 בתיאום מראש במייל
דר' גולדשטיין נתן 231 בניין: 504 972-3-5318933 21 סמ"ב, ביום ראשון, 12:00-13:00 - בתיאום מראש במייל
דר' גייר גבריאלה 235 בניין : 504 972-3-5318940 37 בתיאום מראש במייל
דר' גילעז- רן אסתרי 85 סמ"ב, בימי רביעי, 16:00-17:00 - בתיאום מראש במייל
מר גינקר טים 224 בניין: 504 46 בתיאום מראש במייל
רו"ח דגן - סלע דקלה 312 בניין: 504 82 בתיאום מראש במייל
רו"ח דוד אביעד 85 בתיאום מראש
פרופ' דויטש יוסף 230 בניין: 504 972-3-5318381 3 בתיאום מראש במייל
פרופ' הילמן אריה 205 בניין : 504 972-3-5318951 30 בתיאום מראש במייל
דר' הלמן זיו 236 בניין :504 972-3-5318943 47 בימי שלישי, 14:30-15:30 - בתיאום מראש במייל
פרופ' הלר יובל 209 ; בניין 504 972-3-5318932 52 בתיאום מראש במייל
פרופ' וייס אבי 211 בניין: 504 972-3-5318934 48 סמ"ב, ביום שני, 14:00-15:00, בתיאום מראש במייל
רו"ח זילברברג יעקב 223 בניין : 504 972-3-5317214 73 סמ"ב, בימי ראשון, 9:00-10:00, בתיאום מראש בטלפון 050-5502276
דר' חוולס אבן 223 בניין 504 972-3-5317214 8 בתיאום מראש במייל
דר' טילמן אבי בתיאום מראש במייל
פרופ' לוי דניאל 310 בניין: 504 972-3-5318331 31 ב-Zoom, יום ב 10:00-11:00 או בתאום מראש - בכל מקרה יש לשלוח מייל מראש לקבלת הזמנה לפגישה ב-Zoom
פרופ' ליברמן עופר 306 בניין: 504 972-3-5317921 14 בתיאום מראש במייל
דר' מט ברכה 212 בניין: 504 972-3-5318929 23 בתיאום מראש במייל
פרופ' מילכטייך יגאל 218 בניין: 504 972-3-5318944 32 סמ"ב, בימי שלישי, 16:00-17:00 - בתיאום מראש במייל
פרופ' מעלם יוסף בתיאום מראש במייל
פרופ' נוימן שושנה בניין ; 504 חדר 333 972-3-5318393 6 בתיאום מראש במייל
פרופ' ניצן שמואל 304 בניין: 504 972-3-5318930 24 בתיאום מראש
רו"ח סטרוג אלעד בתיאום מראש במייל
פרופ' סילבר ז'ק 330; בניין : 504 972-3-5318363 33 סמ"ב, בימי ראשון, 9:00-10:00 - בתיאום מראש במייל
דר' פטל טל 329 בניין: 504 972-52-8270911 67 סמ"ב, בימי ראשון, 13:00 - 14:00, בתיאום מראש במייל
רו"ח פיאטקובסקי יואב 972-54-4708200 בתיאום מראש במייל
גב' פלד לוי אסנת 223 בניין: 504 972-3-5317214 22 סמ"ב, בימי רביעי, 17:00-18:00 - בתיאום מראש במייל
דר' פרידמן-סוקולר נעמי 232, בניין :504 972-3-5318391 17 סמ"ב, בימי שני, 15:00-16:00 - בתיאום מראש במייל
דר' פרץ רון 234 בניין: 504 972-3-5317617 11 סמ"ב, בימי שני: 9:30-10:30 ו- 17:30-18:30 - בתיאום מראש במייל
רו"ח רבין ברוך 215 בניין: 504 972-3-5318950 71 בתיאום מראש במייל
גב' רוזנווסר שרה 220 בניין: 504 972-3-5317616 16 סמ"ב, בימי רביעי, 13:00 - בתיאום מראש במייל
רו"ח רפאל אריאל 324 בניין : 504 972-54-9959928 60 בימי חמישי, 14:00-15:00 - בתיאום מראש במייל
רו"ח שהרבני יאיר קומת כניסה ,מזכירות חשבונאות בניין: 504 972-3-5344445 44 בתיאום מראש בטלפון: 03-5344445
דר' שוסט אפרת 302 ,בניין 504 972-3-5318919 53 בתיאום מראש במייל
דר' שידלובסקי אלדד 302 בניין: 504 972-3-5318919 61 בתיאום מראש במייל
דר' שמעוני טלי 50 בתיאום מראש
דר' שניר אביחי 312 בנין: 504 03-5318933 76 בימי רביעי, 13:00-14:00 - בתיאום מראש במייל
דר' שנן ינאי 225 בניין : 504 03-5317354 בתיאום מראש במייל
דר' שרייבר אמנון 237 בניין: 504 972-3-5318942 1 סמ"ב, בימי רביעי, 18:30 - בתיאום מראש במייל
דר' שרייבר בן-ציון בניין 504 חדר 215 972-3-5318950 69 בתיאום מראש במייל
מר תשובה כפיר 105 בתיאום מראש במייל