חובת רישום לקורסים באנגלית במהלך התואר (לסטודנטים שהתחילו לימודים בשנה"ל תשפ"ב ואילך)

להלן המידע האוניברסיטאי בנוגע לחובת לימוד קורסים באנגלית

במהלך התואר הראשון.

להלן הקורסים במחלקה לכלכלה שיתקיימו באנגלית בשנה"ל תשפ"ג ותשפ"ד:

 

תכנית הלימודים

קורס אחד

קורס שני

 

כלכלה חד חוגי

(66-101

66-110)

יישומי מחשב באקונומטריקה

66-238

 

קורס בחירה בכלכלה

(החל מתשפ"ד)

כלכלה מנהל עסקים חד חוגי

(66-102)

יישומי מחשב באקונומטריקה

66-238

 

קורס בחירה בכלכלה

(החל מתשפ"ד)

כלכלה חשבונאות חד חוגי

(66-103)

יישומי מחשב באקונומטריקה

66-238

 

למתחילים בתשפ"ג:

יישומי אקסל לחשבונאים 66-196

 

 

כלכלה דו חוגי

(66-260)

יישומי מחשב באקונומטריקה

66-238

 

קורס שני באנגלית ניתן ללמוד במחלקה השנייה

 

כלכלה דו חוגי מובנה

(66-255, 66-251)

יישומי מחשב באקונומטריקה

66-238

 

קורס שני באנגלית ניתן ללמוד במחלקה השנייה

 

 

 

 

 

תאריך עדכון אחרון : 14/01/2024