קבלת קהל במחלקה לכלכלה

מזכירות הסטודנטים:

כתובת המייל: Economics.Student@biu.ac.il

טלפון: 03-5318920

 

מענה טלפוני

קבלת קהל

דלת פתוחה

ראשון

14:00-15:00 12:00-13:00 10:00-12:00 כניסה לזירה

שני

14:00-15:00 9:00-11:00  

שלישי

14:00-15:00 12:00-13:00 10:00-12:00 כניסה לזירה

רביעי

14:00-15:00    

חמישי

14:00-15:00 12:00-13:00 10:00-12:00 כניסה לזירה

 

מזכירות המחלקה:

כתובת המייל: Economics.Dept@biu.ac.il

טלפון -  03-5318346   
טלפון -  03-5318345

בתקופת הרישום

04/09/2023-09/10/23

מענה טלפוני

ראשון

09:00-16:00

שני

09:00-16:00

שלישי

09:00-16:00

רביעי

09:00-16:00

חמישי

09:00-16:00

משלוח דואר: 

אוניברסיטת בר-אילן
המחלקה לכלכלה
רמת גן  5290002
ישראל