אביחי שניר

תואר
Ph.D.
נושא המחקר

Price Rigidity in Models of Implicit Contracts and Rational Inattention

שנת קבלת התואר
2011

תאריך עדכון אחרון : 03/05/2021