הודעות

כותרת עדכון אחרון
קבלת קהל של פרופ' דניאל לוי בחופשת הסמסטר 27/01/2020 - 13:54
ביטול שיעור בקורס מתמטיקה לכלכלנים א' 66-110-03/04 של ד"ר רון פרץ 27/01/2020 - 13:12
עדכון מיקום קבלת קהל לקראת מבחן בקורס מבוא לכלכלה מיקרו 66-101 של פרופ' יובל הלר 27/01/2020 - 11:42
תגבור בקורס מקרו כלכלה א' 66-201 של ד"ר נתן גולדשטיין 27/01/2020 - 10:31
תיקון דף נוסחאות בקורס תורת המחירים א' 66-213 של ד"ר גבי גייר 27/01/2020 - 09:50
Chateaubriand Fellowships Program for Israelis willing to study or to do research in France. 27/01/2020 - 09:42
שינוי חד פעמי בשעת ההרצאה והתרגול בקורס מבוא לאקונומטריקה א' 66-236-01/02/03 של ד"ר חורחה אלה צ'ילט 23/01/2020 - 10:53
המחלקה לכלכלה מודיעה בצער רב על פטירתו של הסטודנט ליאור אינהורן ז"ל 23/01/2020 - 07:53
הארכת שעות פתיחת הספריה 21/01/2020 - 12:30
2nd Annual Haifa International Social Science Workshops for Graduate Students 20/01/2020 - 12:47
בחינה מועד מיוחד בקורס חשבונאות מתקדמת ב' 66-392 של שנת תשע"ט 2019 20/01/2020 - 10:57
Short term study grants in the German State of North Rhine-Westphalia for students from Israel - Call 2020 09/01/2020 - 15:20
סמינריונים לתארים ראשון ושני- טבלת מפגשים 07/01/2020 - 11:52
הנחיות לשימוש במעבדת המחשבים בכלכלה 06/01/2020 - 11:24
תגבור בקורס תורת המחירים א' 66-213 19/12/2019 - 12:56
בדיקת קורסים וחובות לימודיות 18/12/2019 - 12:32
שיעורי תגבור בקורס אקונומטריקה למתקדמים א' 66-815-01/02 של פרופ' עופר ליברמן 16/12/2019 - 09:38
התנדבות בתכנית יואל 17/11/2019 - 12:26
תגבור לקורס מתמטיקה לכלכלנים א' 66-110 31/10/2019 - 14:36
תגבור בקורס מבוא לכלכלה מיקרו 66-101 31/10/2019 - 14:31
שעות פתיחה מעבדת המחשבים בסמסטר א' שנת תש"פ 24/10/2019 - 13:42
לידיעת הסטודנטים שטרם השיגו ציון עובר בקורס תמחיר ככלי ניהולי 66-290 של רו"ח יעקב זילברברג בשנת הלימודים תשע"ט 26/09/2019 - 13:58
לידיעת הסטודנטים שטרם השיגו ציון עובר בקורס יסודות הביקורת 66-295 של ד"ר טל פטל בשנת הלימודים תשע"ט 26/09/2019 - 13:55
מלגות עבור עבודות סמינריוניות מצטיינות 06/08/2019 - 11:47
אישור סיום שני שליש- לסטודנטים במסלול כלכלה חשבונאות תשע"ט 24/07/2019 - 10:19