הודעות

כותרת עדכון אחרון
הצטרפו אלינו ליום הפתוח ב- 8.3.24 12/02/2024 - 08:33
הרשמה לשנת הלימודים תשפ"ה 08/02/2024 - 16:29
כל מה שרצית לדעת על פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד 08/02/2024 - 16:27
מציאת קורסים וסילבוסים לקראת הרישום 04/02/2024 - 13:41
חובת רישום לקורסים באנגלית במהלך התואר (לסטודנטים שהתחילו לימודים בשנה"ל תשפ"ב ואילך) 14/01/2024 - 08:58
מידע על קורסים כלליים 20/12/2023 - 12:21
לידיעתכם ההרשמה לתואר ראשון בכלכלה נסגרה (חד חוגי, דו חוגי). 09/11/2023 - 14:25
קבלת קהל במחלקה לכלכלה 07/09/2023 - 10:49
אישור סיום שני שליש- לסטודנטים במסלול כלכלה חשבונאות 06/09/2023 - 11:33
דרישות הלימודיות במחלקה לשנה"ל תשפ"ד 15/08/2023 - 12:48
ברכות לסטודנטים מצטייני רקטור ודיקן לשנה"ל תשפ"ב 15/08/2023 - 12:45
נוהל פתיחת מחברות במחלקה לכלכלה 06/08/2023 - 13:20
מבחנים אמריקאים- חשוב! 27/06/2023 - 11:43
בדיקת קורסים וחובות לימודיות 02/04/2023 - 10:17
חילופי סטודנטים 21/03/2023 - 10:43
פרטים למתעניינים - המחלקה לכלכלה - תשפ"ד 02/02/2023 - 12:36
הודעה מועדת המשמעת לקראת תקופת הבחינות 25/12/2022 - 09:45
בחירת מנחה ונושא לתזה לתואר שני 04/12/2022 - 09:42
מדריך - איך תמנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות 04/12/2022 - 09:42
מתנדבים לחניכת סטודנטים יוצאי אתיופיה במכינה 08/11/2022 - 10:58
אנגלית לתלמידי תואר שני 19/09/2022 - 13:27
הנחיות התחברות לתוכנת סטטה 14/09/2022 - 12:18
לידיעת הסטודנטים - הבהרה בקשר לציונים המופיעים במודל 27/06/2022 - 12:03
הודעה בנוגע למילוי מטלות ברישום חוזר לקורס 09/03/2022 - 10:45
גישה לגלובס 07/03/2022 - 10:03