הודעות

כותרת עדכון אחרון
מפגש למתקבלים למסלול כלכלה חשבונאות תשפ"א 06/08/2020 - 15:04
הודעה חשובה לסטודנטים במחלקה 06/08/2020 - 14:12
ביטול קורס קיץ תורת המחירים ב' 66-214-11/12 בשנת הלימודים תש"פ 06/08/2020 - 09:43
קול קורא ע"ש ד"ר יאיר צדוק ויל ז"ל 06/08/2020 - 09:42
ביטול קורס קיץ מקרו כלכלה ב' 66-202-11/12 בשנת הלימודים תש"פ 04/08/2020 - 11:07
לימודים קלאסיים – אפשרות למקצוע דו חוגי 04/08/2020 - 09:03
ביטול קורס קיץ מבוא לכלכלה מקרו 66-102-11/12 בשנת הלימודים תש"פ 28/07/2020 - 15:06
How to get published in academic journals 21/07/2020 - 13:24
קול קורא ע"ש גולדה מאיר למלגות לקידום נשים לתארים מתקדמים לביצוע שת"פ מחקרי בין אקדמיה לתעשייה ולמגזר העסקי 20/07/2020 - 14:43
קול קורא להשתתפות בתוכנית מכון ארגמן לשנת תשפ"א 20/07/2020 - 11:08
מידע על בחינת מיון לתואר שני באנגלית 12.8.2020 16/07/2020 - 08:41
קול קורא לשנת הלימודים תשפ"א 14/07/2020 - 12:05
אישור סיום שני שליש- לסטודנטים במסלול כלכלה חשבונאות תש"פ 08/07/2020 - 12:14
פרטים למתעניינים - המחלקה לכלכלה - תשפ"א 07/07/2020 - 12:33
חילופי סטודנטים 02/07/2020 - 13:05
החלה ההרשמה למלגות הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים לשנה"ל תשפ"א 29/06/2020 - 15:06
מלגות לסטודנטים/יות מטעם המדרשה והמכון הגבוה לתורה 14/06/2020 - 13:36
דפי מידע לתואר שני- תשפ"א 02/06/2020 - 12:20
לידיעת הסטודנטים במחלקה לכלכלה - קבלת קהל בצל וירוס הקורונה 05/05/2020 - 12:17
מלגת אימפקט 03/05/2020 - 10:10
לידיעת הסטודנטים שהיו רשומים לקורס תורת המחירים א' 66-213 בסמסטר א' תש"ף 30/04/2020 - 09:27
רשימת מצטייני דיקן לשנה"ל תשע"ט של המחלקה הכלכלה 12/04/2020 - 19:45
התמודדות יעילה עם שגרת חירום – קורונה 25/03/2020 - 14:47
שעות קבלה של המרצים 24/03/2020 - 11:08
הנחיות לשיפור ציון בבחינות של מועדי ב' 24/02/2020 - 09:03