English שלחו לחבר

הודעות

כותרת עדכון אחרון
שיעור בקורס מיקרו כלכלה למתקדמים א' 66-800 בתאריך 15.12.21 06/12/2021 - 14:00
רישום לקורסים - תשפ"ב - המחלקה לכלכלה, בר אילן 30/11/2021 - 10:29
שיעור בזום בקורס מבוא לסטטיסטיקה א' 66-153 בקבוצות של ד"ר שירי אלון עירון 30/11/2021 - 09:29
מועדי הקורס יסודות הניהול 66-127-01 29/11/2021 - 11:34
מצגות מידע - המחלקה לכלכלה בבר אילן - תשפ"ב 28/11/2021 - 10:21
מבחן מועד מיוחד בקורס ניתוח דוחות כספיים והערכות שווי 66-394 25/11/2021 - 11:15
מבחן מועד מיוחד בקורס חשבונאות מתקדמת ב' 66-392 25/11/2021 - 11:15
הנחיות לסטודנטים שנבחנו במועד המיוחד בקורס חשבונאות ביניים ב' 66-282 23/11/2021 - 13:00
תגבור בקורס תורת המחירים א' 66-213 23/11/2021 - 10:29
סדנא לחרדת בחינות - סמסטר א' תשפ"ב 22/11/2021 - 13:42
טבלת מפגשים פרונטליים בסמינריונים - תארים ראשון ושני 22/11/2021 - 11:34
היערכות למבחנים מקוונים בתומקס 21/11/2021 - 14:42
תגבורים בקורס מבוא לכלכלה מיקרו 66-101 09/11/2021 - 11:59
מפגשים פרונטליים בקורס המתוקשב מבוא לתורת המשפט 66-195 08/11/2021 - 09:31
בדיקת קורסים וחובות לימודיות 18/10/2021 - 10:48
מועדי שיעורים בקורס נושאים מתקדמים במימון 66-625 13/10/2021 - 14:58
התקנות האקדמיות 12/10/2021 - 10:26
התנהלות השיעורים בקורס מבוא לחשבונאות 66-106 10/10/2021 - 09:14
מתווה הלימודים בשנה"ל תשפ"ב – 4.10.2021 05/10/2021 - 10:52
מידע על קורסים כלליים 13/09/2021 - 15:46
פרטים למתעניינים - המחלקה לכלכלה - תשפ"ב 01/09/2021 - 09:46
הנחיות לגבי בחינות לפי התו הירוק בבר אילן 25/08/2021 - 15:10
לסטודנטים שעומדים ללמוד כלכלה ומנהל עסקים בשנת תשפ"ב: נקודות זכות עודפות באשכול כלכלה בייעוץ הווירטואלי 09/08/2021 - 13:17
אישור סיום שני שליש- לסטודנטים במסלול כלכלה חשבונאות תשפ"א 22/07/2021 - 12:49
קול קורא להשתתפות בתוכניות "מכון ארגמן" 24/06/2021 - 15:00