הודעות

כותרת עדכון אחרון
הרשמה ללימודים תשפ"ה
מפגש חשיפה לחילופי סטודנטים
חילופי סטודנטים
ברכות לסטודנטים מצטייני רקטור ודיקן לשנה"ל תשפ"ג
הצטרפו אלינו ליום הפתוח ב-31.5.24
הנחיות התחברות לתוכנת סטטה
כל מה שרצית לדעת על פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד
מציאת קורסים וסילבוסים לקראת הרישום
חובת רישום לקורסים באנגלית במהלך התואר (לסטודנטים שהתחילו לימודים בשנה"ל תשפ"ב ואילך)
מידע על קורסים כלליים
לידיעתכם ההרשמה לתואר ראשון בכלכלה נסגרה (חד חוגי, דו חוגי).
קבלת קהל במחלקה לכלכלה
אישור סיום שני שליש- לסטודנטים במסלול כלכלה חשבונאות
דרישות הלימודיות במחלקה לשנה"ל תשפ"ד
נוהל פתיחת מחברות במחלקה לכלכלה
מבחנים אמריקאים- חשוב!
בדיקת קורסים וחובות לימודיות
פרטים למתעניינים - המחלקה לכלכלה - תשפ"ד
הודעה מועדת המשמעת לקראת תקופת הבחינות
בחירת מנחה ונושא לתזה לתואר שני
מדריך - איך תמנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות
מתנדבים לחניכת סטודנטים יוצאי אתיופיה במכינה
אנגלית לתלמידי תואר שני
לידיעת הסטודנטים - הבהרה בקשר לציונים המופיעים במודל
הודעה בנוגע למילוי מטלות ברישום חוזר לקורס