הודעות

כותרת עדכון אחרון
התמודדות יעילה עם שגרת חירום – קורונה 25/03/2020 - 14:47
לידיעת הסטודנטים במחלקה לכלכלה 24/03/2020 - 11:22
שעות קבלה של פרופ' דניאל לוי 24/03/2020 - 11:21
ביטול קבלת קהל פרונטלית במשרדי האוניברסיטה 24/03/2020 - 11:21
שעות קבלה של המרצים 24/03/2020 - 11:08
הודעה לסטודנטים 18/03/2020 - 11:14
הודעות מעודכנות לסטודנטים בעקבות הקורונה 15/03/2020 - 10:50
תגבורים בקורס מבוא לכלכלה מקרו 66-102 11/03/2020 - 10:49
קורס חוזר בסמסטר ב': מקרו כלכלה א' 66-201-11/12 09/03/2020 - 14:10
שינוי מיקום קבוע בקורס מקרו כלכלה ב' 66-202-01/02 של ד"ר נתן גולדשטיין 09/03/2020 - 10:40
בחינות אמיר"ם לסטודנטים הלומדים בשנה א' ולמועמדים חדשים 09/03/2020 - 10:03
תגבור בקורס תורת המחירים ב' 66-214 08/03/2020 - 14:57
שינוי מיקום קבוע בקורס מבוא לסטטיסטיקה ב' 66-154-03/04 של שרה רוזנווסר 08/03/2020 - 14:39
שינוי מיקום קבוע תרגיל בקורס תמחיר ככלי ניהולי 66-290-04 05/03/2020 - 13:24
שינוי מיקום קבוע בקורס סוגיות מיוחדות במיסוי 66-291-01 של רו"ח ברוך רבין 05/03/2020 - 12:39
עדכונים בקשר למפגשים בסדנא בבנקאות 66-906-01 של ד"ר אלדד שידלובסקי 04/03/2020 - 15:43
מלגת אימפקט 04/03/2020 - 14:00
קורס חוזר בסמסטר ב': מבוא לכלכלה מיקרו 66-101 04/03/2020 - 12:09
שעות פתיחה מעבדת המחשבים בסמסטר ב' שנת תש"פ 03/03/2020 - 10:54
הנחיות לשיפור ציון בבחינות של מועדי ב' 24/02/2020 - 09:03
דפי מידע לתואר שני- תשפ"א 23/02/2020 - 09:17
תגבור בקורס אקונומטריקה למתקדמים ב' 66-816 17/02/2020 - 13:43
תגבור בקורס מתמטיקה לכלכלנים ב' 66-111 17/02/2020 - 12:43
פרוייקט חונכות יוצא לדרך! 12/02/2020 - 09:50
הודעה מטעם המזכירות האקדמית וועדת המשמעת 09/02/2020 - 11:25