הודעות

כותרת עדכון אחרון
תאריכי מפגשים בקורס יסודות הניהול 66-127-01 של ד"ר דפנה ברילר (סמס' ב') 17/01/2019 - 13:20
שיעור תגבור בקורס מתמטיקה לכלכנים 66-110-01 יתקיים ב- 7.2.19 17/01/2019 - 13:15
שיעור תגבור בקורס שיטות כמותיות 66-231-01 יתקיים ב- 5.2.19 17/01/2019 - 13:14
שני שיעור חזרה בשיטות כמותיות דר' רון פרץ יתקיימו בתחילת פברואר 17/01/2019 - 11:45
שיעור חזרה בקורס מתמטיקה לכלכלנים יתקיים ב- 7.2.19 17/01/2019 - 11:43
שיעור השלמה בקורס ניהול פיננסי 66-861 דר' מולה כהן נקבע ליום ג' -5.2.19 16/01/2019 - 12:59
מועדי בחינת אמיר"ם תשע"ט 16/01/2019 - 12:50
ביטול שיעור בקורס סוגיות מיוחדות במיסוי 66-291 16/01/2019 - 12:12
עדכון פרטים: תיגבור נוסף בקורס תורת המחירים א' 66-213 בתאריך 17.1.2019 16/01/2019 - 12:12
הארכת שעות פתיחת הספריה בחופשת הסמסטר 15/01/2019 - 11:10
פרויקט חונכות לסטודנטים עם מוגבלויות 15/01/2019 - 09:10
שעות קבלה ותיגבור לפני הבחינה בקורס מבוא לכלכלה מיקרו 66-101 14/01/2019 - 12:40
העברת מיקום חד פעמית בשיעורי כלכלה ביום רביעי 16.1.19 10/01/2019 - 15:13
שעות פתיחה מעבדת המחשבים- סמסטר א' 09/01/2019 - 13:16
תיגבור בקורס מבוא לאקונומטריקה א' 66-236-01/03 07/01/2019 - 15:50
מועדי ומיקום המפגשים הפרונטליים בקורס המתוקשב מבוא לתורת המשפט 66-195-01 של עו"ד גלעד ברמן 31/12/2018 - 14:04
שיעורי תגבור בשנת הלימודים תשע"ט בקורס תורת המחירים א' 66-213 27/12/2018 - 15:36
שינוי כיתה קבוע בקורס סוגיות מיוחדות במיסוי 66-291-01 24/12/2018 - 12:17
מלגות לימודים ע''ש ד'ר שאול רומנו לשנת 2019 20/12/2018 - 09:14
מפגשים בסמינריונים- שנת תשע"ט 04/12/2018 - 13:14
מבחן מיון באנגלית לתואר שני – 23 ביוני 2019 28/11/2018 - 09:39
זימון להתמחות- למסלול כלכלה חשבונאות מורחב שנה ג' תשע"ט 27/11/2018 - 10:16
אישור סיום שני שליש לסטודנטים בסוף שנה ב' במסלול כלכלה חשבונאות 27/11/2018 - 08:51
פרס התקווה הטובה מודעת פרס 20/11/2018 - 08:49
בדיקת רישום קורסים בתכניות לימודים 19/11/2018 - 10:11