הודעות

כותרת עדכון אחרון
סגירת הרשמה לתואר ראשון תשפ"ד 18/09/2023 - 14:37
מציאת קורסים וסילבוסים לקראת הרישום 07/09/2023 - 12:23
קבלת קהל במחלקה לכלכלה 07/09/2023 - 10:49
אישור סיום שני שליש- לסטודנטים במסלול כלכלה חשבונאות 06/09/2023 - 11:33
דרישות הלימודיות במחלקה לשנה"ל תשפ"ד 15/08/2023 - 12:48
ברכות לסטודנטים מצטייני רקטור ודיקן לשנה"ל תשפ"ב 15/08/2023 - 12:45
קורסי קיץ תשפ"ג 14/08/2023 - 16:02
נוהל פתיחת מחברות במחלקה לכלכלה 06/08/2023 - 13:20
מבחנים אמריקאים- חשוב! 27/06/2023 - 11:43
מידע על קורסים כלליים 08/05/2023 - 11:37
בדיקת קורסים וחובות לימודיות 02/04/2023 - 10:17
חילופי סטודנטים 21/03/2023 - 10:43
פרטים למתעניינים - המחלקה לכלכלה - תשפ"ד 02/02/2023 - 12:36
הודעה מועדת המשמעת לקראת תקופת הבחינות 25/12/2022 - 09:45
בחירת מנחה ונושא לתזה לתואר שני 04/12/2022 - 09:42
מדריך - איך תמנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות 04/12/2022 - 09:42
מתנדבים לחניכת סטודנטים יוצאי אתיופיה במכינה 08/11/2022 - 10:58
חובת רישום לקורסים באנגלית במהלך התואר (לסטודנטים שהתחילו לימודים בשנה"ל תשפ"ב ואילך) 20/09/2022 - 13:31
אנגלית לתלמידי תואר שני 19/09/2022 - 13:27
הנחיות התחברות לתוכנת סטטה 14/09/2022 - 12:18
לידיעת הסטודנטים - הבהרה בקשר לציונים המופיעים במודל 27/06/2022 - 12:03
הודעה בנוגע למילוי מטלות ברישום חוזר לקורס 09/03/2022 - 10:45
גישה לגלובס 07/03/2022 - 10:03