הודעות

כותרת עדכון אחרון
סמינריונים לתארים ראשון ושני- טבלת מפגשים 05/12/2019 - 15:34
שינוי מיקום קבוע בקורס מבוא לסטטיסטיקה א' 66-153-03/04 של ד"ר אביחי שניר 05/12/2019 - 13:09
שיעורי תגבור בקורס אקונומטריקה למתקדמים א' 66-815-01/02 של פרופ' עופר ליברמן 27/11/2019 - 14:39
שינוי מיקום קבוע בקורס תחרות והתנהגות של גופים כלכליים מ.א. 66-840-01 של פרופ' גיל אפשטיין 26/11/2019 - 12:00
הנחיות לשימוש במעבדת המחשבים בכלכלה 26/11/2019 - 11:27
שינוי מיקום קבוע בקורס כספים ובנקאות מ.א 66-856-01 של בן-ציון שרייבר 25/11/2019 - 09:24
תגבור בקורס תורת המחירים א' 66-213 21/11/2019 - 12:18
התנדבות בתכנית יואל 17/11/2019 - 12:26
כנס היסטוריה כלכלית 17/11/2019 - 10:22
תגבור לקורס מתמטיקה לכלכלנים א' 66-110 31/10/2019 - 14:36
תגבור בקורס מבוא לכלכלה מיקרו 66-101 31/10/2019 - 14:31
שעות פתיחה מעבדת המחשבים בסמסטר א' שנת תש"פ 24/10/2019 - 13:42
לידיעת הסטודנטים שטרם השיגו ציון עובר בקורס תמחיר ככלי ניהולי 66-290 של רו"ח יעקב זילברברג בשנת הלימודים תשע"ט 26/09/2019 - 13:58
לידיעת הסטודנטים שטרם השיגו ציון עובר בקורס יסודות הביקורת 66-295 של ד"ר טל פטל בשנת הלימודים תשע"ט 26/09/2019 - 13:55
מלגות עבור עבודות סמינריוניות מצטיינות 06/08/2019 - 11:47
אישור סיום שני שליש- לסטודנטים במסלול כלכלה חשבונאות תשע"ט 24/07/2019 - 10:19
מסלול ישיר לתואר שני לסטודנטים מסיימי שנה ב' בתואר ראשון בכלכלה 17/07/2019 - 11:12
דפי מידע לתואר שני- תש"פ 01/07/2019 - 07:27
כל מה שרצית לדעת - המחלקה לכלכלה 20/06/2019 - 09:13
מבחנים אמריקאים- חשוב! 14/02/2019 - 15:50
בחירת מנחה ונושא לתזה לתואר שני 01/11/2018 - 13:39
מדריך - איך תמנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות 09/08/2018 - 10:40
נוהל הגשת ערעור במחלקה לכלכלה 18/03/2018 - 11:01