כלכלה וסוציולוגיה - דו -חוגי מובנה

כלכלה וסוציולוגיה - דו -חוגי מובנה

 כלכלה דו -חוגי מובנה - שנה א'

מספר קורס 

שם הקורס                             

 נ"ז 

 סמסטר 

66-101 מבוא לכלכלה מיקרו  4 נ"ז   סמסטר א'
66-102 מבוא לכלכלה מקרו  4 נ"ז   סמסטר ב'
66-106 מבוא לחשבונאות  2 נ"ז   סמסטר א'
66-110 מתמטיקה לכלכלנים א'  3 נ"ז   סמסטר א'
66-111 מתמטיקה לכלכלנים ב'  3 נ"ז   סמסטר ב'
66-153 מבוא לסטטיסטיקה א'  3 נ"ז   סמסטר א'
66-154 מבוא לסטטיסטיקה ב'            3 נ"ז   סמסטר ב'  

סך הכל שנה א': 22.0 נ"ז

כלכלה דו- חוגי מובנה – שנה ב'

מספר קורס

שם הקורס

 נ"ז 

סמסטר

66-201 מקרו כלכלה א'  3 נ"ז  סמסטר א'
66-202 מקרו כלכלה ב'  3 נ"ז  סמסטר ב'
66-213 תורת המחירים א'  4 נ"ז  סמסטר א'
66-214 תורת המחירים ב'  4 נ"ז  סמסטר ב'
66-231 שיטות כמותיות  3 נ"ז  סמסטר א'
66-236 מבוא לאקונומטריקה א'  3 נ"ז  סמסטר א'
66-237 מבוא לאקונומטריקה ב'  3 נ"ז  סמסטר ב'
66-2380 Computer Applications in Econometrics  2 נ"ז  סמסטר א'
66-251 יסודות המימון  3 נ"ז  סמסטר ב'

סך הכל שנה ב':  28.0 נ"ז

כלכלה דו-חוגי מובנה – שנה ג'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס                              

 נ"ז 

 סמסטר 

66-320 כלכלת ישראל   2 נ"ז  סמסטר א'
66-322 תורת המחירים ג'  3 נ"ז  סמסטר א'
66-480 סמינריון בכלכלה  2 נ"ז  שנתי

 

סך הכל שנה ג': 7.0 נ"ז

סך הכל שעות לתואר:  57.0 נ"ז

*המחלקות עושות מאמצים לתאם תאריכי בחינות,אבל יש לקחת בחשבון שלימוד בשתי מחלקות, גם בתכניות מובנות, יכול ליצור לוח בחינות צפוף מאוד.

לפירוט קורסי המחלקה לסוציולוגיה

למידע נוסף על אודות לימודי כלכלה וסוציולוגיה לתואר ראשון או להרשמה ללימודי סוציולוגיה וכלכלה בבר-אילן צרו קשר בעמוד צור קשר או בטלפון: 03-5318920.