קוניקוב-ליבנה אביגיל

Konikov-Livne Avigail
תואר
Ph.D.
דוא"ל
avigailkonikov@gmail.com
מנחה/ים
נושא המחקר

Financial Economics, Credit Risk, Short Selling

שנת קבלת התואר
2012

תאריך עדכון אחרון : 29/08/2021