פוסט דוקטורנטים

Postdoctoral Fellow
שם נושא המחקר מנחה
Nehama_Photo נחמה אילן

Game theory, Social choice, Judgment aggregation Computational issues in game theory and in social choice