בסביץ אסף

Dr. Assaf Basevitch
תואר
Ph.D.
דוא"ל
Assaf.Basevitch@biu.ac.il
נושא המחקר

Social Choice

שנת קבלת התואר
2017

 

Thesis Title: Ex Post Scoring

תאריך עדכון אחרון : 04/12/2022