הנחיות להגשת מועמדות לתואר שלישי

מועמדים המעוניינים להשתלב בלימודי התואר השלישי במחלקה לכלכלה מתבקשים בשלב הראשון ולפני ההרשמה באתר האוניברסיטה להעביר בדואר אלקטרוני לכתובת: Economics.Dept@biu.ac.il את החומר הרלוונטי לפי הפירוט הבא:

 1. גיליונות ציונים (תואר ראשון ושני). 

 2.  שמות שני ממליצים.

 3. מכתב מוטיבציה.

 4. קורות חיים.

 5. נושא עבודת התיזה. 

 6. שם מנחה מיועד.

 7. כל חומר רלוונטי אחר.

לאחר קבלת החומר הנ"ל המועמד יוזמן לפגישה עם חברי הוועדה שהינם גם ועדת קבלה מחלקתית.

תחומי התמחות בתואר שלישי:

 • תיאוריה כלכלית- מיקרו 
 • תיאוריה כלכלית - מקרו 
 • ארגון תעשייתי 
 • תורת המשחקים וקבלת החלטות 
 • כלכלה בינלאומית 
 • צמיחה כלכלית 
 • היסטוריה כלכלית 
 • מימון ובנקאות 
 • כלכלה מוניטרית 
 • כלכלה התנהגותית 
 • כלכלת עבודה 
 • כלכלה ופוליטיקה 
 • כלכלה ציבורית 
 • כלכלת ישראל 

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לגב' אורית ניסים בטלפון 03-5318918

או במייל: orit.nissim@biu.ac.il 

לאחר קבלת תשובה חיובית מהמחלקה ניתן להרשם באתר האוניברסיטה.

לפרטים אודות הליך הקבלה לתואר שלישי.