ב.א. רב תחומי מדעי החברה

  •  רב תחומי במדעי החברה מגמת הייטק