ויינברג גיא

תואר
Ph.D.
נושא המחקר

Sports Economics, Sports Wagering Markets, Market Efficiency

שנת קבלת התואר
2008

תאריך עדכון אחרון : 03/05/2021