סמקאי אמציה

Amatzia Samkai
תואר
Ph.D.
דוא"ל
Amatzia.Samkai@biu.ac.il
נושא המחקר

Labor Economics, Applied Micro

שנת קבלת התואר
2017

Thesis Title:   The Influence of Employment Incentives for Special Populations on the Individual, the Group, the Firm and the Economy.

תאריך עדכון אחרון : 04/12/2022