English שלחו לחבר

הספריה לכלכלה ולמנהל עסקים

יצירת קשר עם הספריה ושעות פתיחה

מידע כללי

בספריה קיימים חומרים בנושא כלכלה ומנהל עסקים בעיקר, בצורות שונות: ספרים, כתבי-עת מודפסים, ומאגרי מידע. חלק מהחומר נמצא בצורה אלקטרונית.

הספריה הינה חלק ממערך הספריות בבר-אילן.

אולמות הספריה משתרעים על פני מפלס אחד, ומחולקים לשני חללים עיקריים. אזור לימוד שקט, ואזור לימוד בו ניתן ללמוד בקבוצות.

השימוש בספריה מיועד לסטודנטים, מרצים ועובדי בר-אילן.

קוראי חוץ יכולים לעיין במקום ולצלם.

הספריה מרושתת בתקשורת אל-חוטית.

בספריה מכונת צילום ומדפסת המופעלות באמצעות כרטיסי אשראי וכרטיסי "מפעיל", אותם ניתן לרכוש או להטעין במכשיר טעינה במקום.

ניתן לקבל הדרכה בשימוש במשאבי הספריה, בדלפק ההשאלה, בכל שעות פעילות הספריה.

בספריות האוניברסיטה קיימת מערכת אוטומטית להארכת ספרים, אולם על הסטודנטים במסלולי לימודי כלכלה מוטלת אחריות בלעדית לוודא דרך כרטיס הקורא שבקטלוג, שהספרים אכן הוארכו. על איחור בהחזרת ספרים יחול קנס אותו ניתן לשלם במזומן, בספריה בלבד.

תאריך עדכון אחרון : 15/11/2021