מסלול ישיר לתואר שני בכלכלה למצטיינים

מידע כללי על מסלול ישיר לתואר שני בכלכלה למצטיינים בבר-אילן:

מסלול ישיר לתואר שני בכלכלה זהו מסלול לימודים מזורז לתואר ראשון ולתואר שני, המיועד לתלמידים מצטיינים הלומדים לתואר ראשון במסלול מורחב בלבד. 
מסלול ישיר לתואר שני בכלכלה בבר-אילן מקנה ידע וכלים מעשיים להבנת ההתנהגות הכלכלית בעולם, לתופעות כלכליות וחברתיות ולחקר גישות עדכניות בכלכלה ובחברה. 
במסלול ישיר לתואר שני בכלכלה, תלמידי שנה שלישית בתואר הראשון, לומדים במקביל גם קורסים בתואר שני, כאשר תלמידים במסלול זה ייהנו מהפחתה של קורסים במסגרת התואר הראשון והשני.


מסלול ישיר לתואר שני בכלכלה - תנאי הקבלה:

על מנת להתקבל למסלול ישיר לתואר שני בכלכלה למצטיינים יש לעמוד בתנאי הקבלה הבאים:
א. בעת הדיון בבקשה נדרש ממוצע של 85 לפחות בכל הקורסים של המקצוע המורחב, ובתנאי שבזמן הדיון בבקשה יהיו ציונים ל-8 קורסים בהיקף של 32 נ"ז לפחות במסגרת המקצוע המורחב. 
ב. לימוד רצוף בתכנית לימודים מלאה במשך כל שנות הלימוד.
ג. לימוד רצוף של לימודי תואר ראשון ושני באותה מחלקה. לא יוכל להתקבל למסלול הישיר תלמיד שלמד שנה או יותר במחלקה שונה מהמחלקה שבה הוא רוצה ללמוד את המסלול הישיר.

להרשמה ולמידע נוסף על אודות מסלול ישיר לתואר שני בכלכלה למצטיינים בבר-אילן צרו קשר בעמוד צור קשר או בטלפון: 03-5318345/6.

 

מסלול ישיר לתואר שני בכלכלה - הליך הקבלה:

הליך הקבלה למסלול הישיר לתואר שני בכלכלה למצטיינים בבר-אילן הוא כדלקמן:
א. במהלך סמ"ב של שנת הלימודים השנייה לתואר ראשון, יפנו המעוניינים למחלקה ויבקשו להתקבל למסלול הישיר. 
ב. הקבלה למסלול ישיר לתואר שני בכלכלה היא בהמלצת המחלקה ומותנית באישור ביה"ס ללימודים מתקדמים .
ג. התלמידים שיתקבלו יירשמו בשנת הלימודים השלישית לקורסים לתואר שני, בהיקף של 16 נ"ז לפחות, בנוסף על הקורסים הנדרשים להשלמת התואר הראשון. 
ד. בשנת הלימודים השלישית ללימודי התואר הראשון יגיש התלמיד את מועמדותו לתואר השני, דרך הרישום האינטרנטי.
ה. הקבלה הרשמית ללימודי התואר השני תהיה על בסיס תנאי הקבלה הרגילים הנהוגים במחלקה.

 

גובה הפחתת הקורסים במסלול ישיר לתואר שני בכלכלה:

  

   מסלול א' עם תיזה מסלול ב' ללא תיזה
הנחה בשעות במסגרת התואר הראשון 2 נ"ז מקורסי בחירה 2 נ"ז מקורסי בחירה
הנחה בשעות במסגרת התואר השני 2 נ"ז מקורסי בחירה 2 נ"ז מקורסי בחירה

 

מלגות לתלמידי מסלול ישיר לתואר שני בכלכלה מטעם המחלקה לכלכלה:

ההמחלקה תעניק מלגה בסך 3,000 ₪ לנרשמים בשנה"ל תשפ"ד אל מסלול ישיר לתואר שני.
קבלת המלגה מותנית ברישום בפועל בשנה"ל תשפ"ד לקורסי חובה לתואר שני בהיקף של 18 נ"ז .  
המלגה תשולם בסוף שנה"ל.

 

לתשומת לב תלמידי מסלול ישיר לתואר שני בכלכלה בבר-אילן:

• למסלול ישיר לתואר שני בכלכלה עם תיזה מוקצבות 5 שנות לימודים בסה"כ.
• למסלול ישיר לתואר שני בכלכלה ללא תיזה מוקצבות 4 שנות לימודים בסה"כ.
• במהלך לימודי כלכלה, בשלוש השנים הראשונות ללימודיו ייחשב התלמיד כתלמיד לתואר ראשון. ואילו בשנה הרביעית ללימודיו ייחשב כתלמיד השנה הראשונה לתואר שני, רק לאחר שהתקבל על ידי בית הספר ללימודים מתקדמים.
• תלמידים במסלול ישיר לתואר שני בכלכלה בבר-אילן פטורים מקורס יסוד ביהדות לתואר השני.
• כל בקשה להארכת לימודים תבטל את הזכאות להיכלל במסלול הישיר, ואת הזכויות שמקנה המסלול, כגון מכסת שעות מופחתת. במקרה זה יהיה התלמיד חייב להשלים את לימודיו לתואר הראשון ולתואר השני על פי מתכונת השעות הרגילה.
• למסיימי המסלול הישיר לא יוענקו שני תארים באותה השנה.

להרשמה ולמידע נוסף על אודות מסלול ישיר לתואר שני בכלכלה למצטיינים בבר-אילן צרו קשר בעמוד צור קשר או בטלפון: 03-5318345/6.