חילופי סטודנטים

 

התכנית לחילופי סטודנטים מתקיימת באוניברסיטת בר-אילן זו השנה השלישית ובמסגרתה מקיימת האוניברסיטה שתוף פעולה עם מעל 70 מוסדות מובילים ברחבי העולם.

התכנית מאפשרת לצאת לחו״ל לפרק זמן של סמסטר אחד ובתוך כך להתגורר וללמוד במוסד אקדמי בחו"ל, להרחיב אופקים וליצור קשרים חברתיים ואקדמיים.

להלן פרטים על חילופי סטודנטים בחו"ל לשנה הלימודים תשפ"ה, המסלולים והאוניברסיטאות המוצעות.

מצ"ב פרטים לסטודנטים מהמחלקה לכלכלה.

קובץ שאלות ותשובות 

ערכה לסטודנט היוצא

להרשמה לתכנית ומפגש חשיפה

תאריך עדכון אחרון : 19/06/2024