בחירת מנחה ונושא לתזה לתואר שני

לידיעת הסטודנטים שהתחילו שנה ראשונה בתואר שני עם תזה בשנת תשע"ח,

על פי תקנון המחלקה, על סטודנטים המעוניינים לכתוב עבודת תיזה לתואר שני

לבחור מנחה ונושא עד סוף סמסטר א' של השנה השנייה ללימודיהם.

לאחר שסטודנט מקבל אישור מחבר סגל כי הוא ינחה אותו, על הסטודנט לפנות

למזכירות המחלקה לכלכלה על מנת לקבל אישור סופי להנחיה.

נא לפנות בעניין זה לכתובת המייל:

Economics.student@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 04/12/2022