מדריך - איך תמנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות

 

לאחרונה הגיעו לוועדת משמעת מקרים רבים של הגשת עבודות חשודות בהעתקה/ שאינן מקוריות.

המזכירות האקדמית מבקשת לחדד את הנחיות הגשת עבודות אקדמיות לסטודנטים הלומדים בכל המסלולים.

מצורף בזאת מדריך- איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות 

 

תאריך עדכון אחרון : 04/12/2022