נוהל פתיחת מחברות במחלקה לכלכלה

 

לידיעת הסטודנטים הלומדים במחלקה לכלכלה,

סטודנטים שרוצים לראות את מחברות הבחינה

שלהם בקורסים בהם נבחנו צריכים לפנות למרצה

לפתיחת מחברות, דרך המייל.

לא תתקיים עוד פתיחת מחברות במזכירות המחלקה.

תאריך עדכון אחרון : 06/08/2023