לידיעת הסטודנטים - הבהרה בקשר לציונים המופיעים במודל

 

רק ציונים שמוזנים במערכת אינ-בר הם ציונים תקפים.   

אם קיבלתם ציון שמופיע במודל בלבד, נא לפנות למרצה 

בבקשה לעדכן את הציון גם במערכת אינ-בר.

תאריך עדכון אחרון : 27/06/2022