הודעה בנוגע למילוי מטלות ברישום חוזר לקורס

 

לידיעת הסטודנטים במחלקה, על פי נוהל סגן הרקטור לא ניתן לגרור ציוני מטלות במקרה של רישום חוזר לקורס.

כלומר, סטודנט שהיה רשום לקורס בו יש מס' מטלות (לדוגמא – מבחן ועבודה), נכשל בבחינה ונאלץ להירשם שוב לקורס,

יידרש להגיש מחדש את כל מטלות הקורס, כלומר להיבחן שוב ולהגיש את התרגילים / עבודה שוב.

 

תאריך עדכון אחרון : 09/03/2022