הודעות

English שלחו לחבר
כותרת עדכון אחרון
דפי מידע לתואר שני- תשפ"ב 19/01/2021 - 11:39
הנחיות בנושא בחינות מקוונות במערכת המודל 05/01/2021 - 09:12
לידיעת הסטודנטים המסיימים שנה שלישית ומעוניינים להגיש בקשה לזכאות לתואר 03/12/2020 - 13:28
שירותי הייעוץ לסטודנט - אפשרויות סיוע 15/11/2020 - 13:27
לידיעת הסטודנטים במחלקה לכלכלה - קבלת קהל בצל וירוס הקורונה 15/11/2020 - 11:01
הודעה בנוגע לרישום חוזר לקורס 15/11/2020 - 10:32
אתרים מומלצים לסיוע במלגות 26/10/2020 - 14:53
נוהל בקשה להסבת ציון מספרי לציון ״עובר״ מילולי, לשנת הלימודים תש״פ (בתקופת משבר הקורונה) 26/08/2020 - 08:57
לסטודנטים שמתחילים ללמוד בתשפ"א - מידע על קורסים כלליים 23/08/2020 - 11:26
הודעה חשובה לסטודנטים במחלקה 17/08/2020 - 11:47
אישור סיום שני שליש- לסטודנטים במסלול כלכלה חשבונאות תש"פ 08/07/2020 - 12:14
הודעה מטעם המזכירות האקדמית וועדת המשמעת 09/02/2020 - 10:25
הנחיות לשימוש במעבדת המחשבים בכלכלה 06/01/2020 - 11:24
מבחנים אמריקאים- חשוב! 14/02/2019 - 15:50
בחירת מנחה ונושא לתזה לתואר שני 01/11/2018 - 13:39
מדריך - איך תמנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות 09/08/2018 - 11:40