יבגני צודקביץ

Tsodikovich Photo
תואר
Postdoctoral Fellow
דוא"ל
yevgets@gmail.com
מנחה/ים
נושא המחקר

"Dynamic Decision Making

תאריך עדכון אחרון : 30/08/2022