ב.א. רב תחומי מדעי החברה במגמת בנקאות ומימון

 econbanking

                                          

התוכנית הינה מסלול לתואר ראשון רב תחומי מדעי החברה במגמת בנקאות ומימון. היא מציעה מענה לצורך בהכשרת סטודנטים בעלי הבנה מעמיקה של יחסי הגומלין המורכבים בין המערכת הבנקאית, שוק האשראי והמימון והעולם העסקי-פיננסי, המשולבת בידע ניהולי מגוון, אשר תעניק להם כלים לנהל במסגרת המערכת הבנקאית והפיננסית תוך מודעות חברתית גבוהה.

התוכנית מיועדת למעוניינים להשתלב בתפקידי ניהול במערכת הבנקאית ובניהול שוק האשראי המחויבים לקידום מתן אשראי יעל והוגן ומניעת התנהגות שאינה אתית בתחום. התוכנית מאפשרת להשתלב בתפקידים כמו ניהול ותפעול במערכת הבנקאות, ברשויות הממשל שמנהלות כספים, בבנקים להשקעות, בגופי הפנסיה והחיסכון, בחברות הביטוח, ובגופים גדולים שמתנהלים עם אשראי (קרנות, חברות בניה, חברות תעשייתיות, מפעלים, רשויות עירוניות, צה"ל, בתי חולים וכו').

מסלול הלימודים מורכב משלושה אשכולות: כלכלה, ניהול ומנהל עסקים. בנוסף, קורסי מתודולוגיה ולימודי יסוד (יהדות וכלליים).

הכשרה זו, מעניקה לבוגר המסלול מיומנויות וידע בתחומי הבנקאות המימון והאשראי, יכולת ניהולית בחברות ואורגנים הפועלים בתחומים אלה, זיהוי והתמודדות עם האתגרים בתחום זה, והיכרות עם נושאים כמו: הבנת המערכת הבנקאית, שוק ההון, שוק האשראי, כלים ושיטות מתקדמות למימון, קבלת החלטות בתנאי אי וודאות, ניהול סיכונים, פיתוח יישום וההערכה של טכנולוגיות פורצות דרך בתחום הפיננסים (FinTech), היבטים חברתיים וסביבתיים בשיקולי אשראי, בנקאות בתחום האינטרנט, מטבעות דיגיטליים ועוד. 

 

שנה א'

מספר הקורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-6101 מבוא למיקרו כלכלה 3 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
66-6102 מבוא למקרו כלכלה 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-6103 מבוא לבנקאות ורגולציה 3 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
66-6104 דיני חוזים כללים - חוזים בנקאיים 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
66-6105 מתמטיקה לכלכלנים 3 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
66-6106 סטטיסטיקה 3 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
66-6107 מבוא לשוק ההון בישראל 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
66-6108 יישומי פייתון בבנקאות 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
66-6109 דיני בנקאות 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב'
66-6110 יסודות המימון 3 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב'
66-6111 יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית 3 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר ב'
66-6112 ניהול התאגיד העסקי 3 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב'
66-6113 ניהול סיכוני אשראי 3 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב'

סך הכל שנה א': 35 נ"ז

 

שנה ב'

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

  שוק ההון בישראל 3 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
  ניהול סיכונים במוסד פיננסי 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
  ניתוח דוחות כספים והערכות שווי 3 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
  אמצעי תשלום 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
  שיטות מחקר 3 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר א'
  שיטות אקונומטריות 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
  בנקאות דיגיטלית ועתיד הבנקים 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב'
  ניהול אשראי חוץ בנקאי 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב'
  ניהול תיק אגרות חוב 3 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב'
  מימון בינלאומי 3 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב'
  איסור הלבנת הון ומימון טרור 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר ב'
  כלכלת ישראל 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב'

סך הכל שנה ב': 30.0 נ"ז

 

 שנה ג'

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

  בנקאות להשקעות – מיזוגים ורכישות 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
  השקעות אלטרנטיביות 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
  ניהול השקעות אחראיות (ESG) 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
  הבנקאות החדשה ושיווקה 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר א'
  טכנולוגיה פיננסית - פינטק 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
  טכנולוגית הבלוקצין, נכסים דיגיטליים ויישומים פיננסיים 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א' 
  גיוס הון ומימון השקעות בחברות הזנק 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב' 
  ניהול משברים 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב' 
  מימון מובנה: איגוח ומכשירים מובנים 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב' 
  סמינר בבנקאות ומימון 4 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב' 
  סמינר בשוק ההון 4 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב' 
  אופציות והנדסה פיננסית 3 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב' 

סך הכל שנה ג': 29 נ"ז

 

סך הכל שעות לתואר: 94 נ"ז

 

*המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ללא הודעה מראש מטעמים אקדמיים או אחרים את סדרי הקבלה, הנהלים ומערכת הקורסים (ביטול ו/או הוספת קורסים, שינוי מרצה או שעות וכיו"ב)  גם לאחר שפורסמו פרטים מידעיים ומערכת שעות.