גיוס סגל

​​

המחלקה לכלכלה מקווה לגייס חברי סגל למשרה במסלול קביעות (בכפוף לאישור פתיחת תקן חדש ע"י האוניברסיטה).

אנחנו מחפשים מועמדים מצויינים בכל תחומי הכלכלה, ובמיוחד בתחומים מאקרו כלכלה ומיקרו כלכלה יישומית-אמפירית.

מועמדים מתאימים מוזמנים לפנות אל גב' מיכל גלזרמן, מרכזת המחלקה. רצוי לשלוח את הפניה במהלך חודשים אוגוסט-ספטמבר.
 
הפניה צריכה לכלול קורות חיים ומאמר מוביל (job market paper).
 
הממליצים צריכים לשלוח את מכתבי ההמלצה שלהם במישרין לגב' מיכל גלזרמן.
 
כדי שהפניה תישקל באופן מלא יש להגישה עד ל- 30 לספטמבר, ומכתבי ההמלצה צריכים להישלח עד ל- 31 לאוקטובר.
 
מועמדים מובילים יוזמנו לתת שיחת עבודה בחודשים נובמבר-דצמבר.