גיוס סגל

​​

המחלקה לכלכלה מגייסת חברי סגל למשרה במסלול קביעות.

אנחנו מחפשים מועמדים מצויינים בכל תחומי הכלכלה, ובמיוחד בתחומים מאקרו כלכלה ומיקרו כלכלה יישומית-אמפירית.

מועמדים מתאימים מוזמנים לפנות אל גב' מיכל גלזרמן, מרכזת המחלקה.
 
הפניה צריכה לכלול קורות חיים ומאמר מוביל (job market paper).
הממליצים צריכים לשלוח את מכתבי ההמלצה שלהם במישרין לגב' מיכל גלזרמן,
 
כדי שהפניה תישקל באופן מלא יש להגישה עד ל- 30 לספטמבר, ומכתבי ההמלצה צריכים להישלח עד ל- 31 לאוקטובר.