פרופ' (אמריטוס) גרשון אלפרוביץ

    מחקר

    Regional Economics, Urban Structure, Land Use, Distribution of Urban Areas, Urban Transportation

    תאריך עדכון אחרון : 08/11/2022